Dels llibertaris i la llibertat: passat, present i futur de l’anarquisme i el fet català*

[ En castellano más abajo]

Aquí podeu llegir la meva aportació al llibre col·lectiu “Anarquismo frente a los nacionalismos”, on participen també Manel Aisa, Miquel Amorós, Octavio Albedrola, Juan Pablo Calero, Pep Castells, Rafael Cid, Miguel Gómez, Tomás Ibáñez, José Ramon Palacios, Fernando Ventura y Julio Reyero.

És important que es doni aquest debat en el moment actual, així que us recomano el llibre, editat per Qeimada i la FAL.

Dels llibertaris i la llibertat*

Passat, present i futur de l’anarquisme i el fet català

Introducció

En aquest article farem un brevíssim i no exhaustiu recorregut per la relació de l’anarquisme i el moviment obrer amb el fet nacional català des de finals del segle XIX aproximadament, fins a finals del segle XX, amb alguns repunts de l’actualitat. Veurem la catalanitat primera dels sectors obrers, la manca de projecte polític i discurs anarquista en relació al fet nacional, les aliances puntuals entre obrerisme i nacionalisme català i la relació de tot plegat amb el context històric i la ideologia dominant de cada moment. En segon lloc, parlarem del context actual a Catalunya en el marc del sistema globalitzat, així com dels posicionaments dels sectors llibertaris en el procés viscut a Catalunya en els darrers anys. Ens preguntarem sobre els fonaments i contradiccions d’aquest procés davant l’habitual escepticisme i plantejarem una estratègia per defensar el fet nacional sense caure en el nacionalisme ni en la constitució d’un nou Estat. Finalment, també apel·larem a la solidaritat i al posicionament actiu per part d’altres pobles i persones dins el que s’anomena Espanya i més enllà, en base a una autocrítica front a les formes de pensar llibertàries més habituals, en el marc d’una proposta de confederació de pobles lliures.

1. El moviment obrer i anarquista i el fet nacional català

Sense ànim de profunditzar, ja que ens trobem davant d’un tema molt complex que s’escapa de llarg de les meves possibilitats, m’agradaria fer quatre pinzellades de la postura de l’anarquisme respecte el fet diferencial català en els últims dos segles, a partir d’alguns documents que he pogut consultar.

En primer lloc cal dir que la interpretació de la qüestió no es pot deslligar del context històric. A finals del segle XIX anarquisme, obrerisme i catalanitat no eren mútuament excloents sinó complementaris. Això s’explica per la composició d’origen dels obrers, majoritàriament catalans vinguts d’altres llocs de Catalunya que emigraven a la ciutat. El moment històric no obstant era de consolidació i impuls de l’Estat liberal espanyol i aquest precisava la homogeneïtzació cultural, cosa que feia del catalanisme un espai de lluita i resistència. El catalanisme predominant era, no obstant, de tall republicà i progressista, i en aquest sentit casava bé també amb el projecte liberal inspirat en la Revolució Francesa. A l’últim terç del segle XIX la catalanitat natural era la norma i les tendències anarco col·lectivistes tenien prou força (amb exponents com Josep Llunas i Pujals, Antoni Pellicer Paraire, Eudald Canibell, Farga Pellicer, Cels Gomis o Emili Guanyabens). «De l’anarco col·lectivisme destaquen les actituds positives cap a la catalanitat que mes enllà de la seva auto consciència com a realitat sociològica i cultural exalta el sentiment d’amor cap al lloc on s’ha nascut i s’ha obert els ulls al món, cap a la llengua en la que s’han sentit les primeres paraules. Una distinció entre un patriotisme natural que educant-lo pot servir a la causa de la humanitat i la fraternitat universal i un patriotisme manejat en canvi pels tirans. Aquest sector va tenir una certa importància fins que van triomfar les tesis de l’anarcocomunisme kropotkinià de traços cosmopolites en l’última dècada del segle XIX»1.

Com a projecte polític el catalanisme va ser abanderat pel republicanisme, quan no pel progressisme liberal burgès a Catalunya. Mai va ser un projecte polític abanderat per l’anarquisme; hem de tenir present que l’anarquisme sempre havia fet una crítica a l’àmbit polític ja que considerava l’acció directa, el treball i la mateixa vida autònoma com a fonts de legitimitat i acció política. A finals del segle XIX i ja fins als anys 30 del segle XX van predominar dins l’anarquisme les visions internacionalistes i «cosmopolitanistes» i, el catalanisme, convertit en un fals nacionalisme en connivència amb les elits espanyoles, va passar a ser més burgès i conservador. Els sectors més progressistes i anarcocomunistes es van associar puntualment als bàndols republicans nacionalistes d’esquerres, quedant-ne prou decepcionats en nombroses ocasions. Un exemple serà la CNT2.

Així, el catalanisme durant els tensos i «feliços» anys 20 va ser sobretot un baluard de la burgesia, mentre aquesta oprimia durament a la classe treballadora amb la connivència de les elits espanyoles. És exponent d’aquesta tendència la Lliga Regionalista de Cambó. Durant la primera meitat de la dècada dels 30, el catalanisme republicà no va ser molt millor: Macià i Companys, amb les seves declaracions de l’Estat Català i la República per una banda, però fustigant d’altra banda les institucions autònomes de solidaritat obrera i no donant potestat d’actuar ni armes als sindicats (que eren les bases de qualsevol mobilització popular i imprescindibles per construir una República Catalana) per a defensar l’autonomia,. A l’últim moment les elits actuaren d’esquenes al poble, adaptant-se als requeriments de la República Espanyola i primant evitar la revolució abans que res.

Sempre que els anarquistes s’han aliat amb el nacionalisme català republicà ha estat per oportunisme però mai ha acabat de funcionat i no ho han desenvolupat com un fet intern propi, una preocupació pròpia. Del 30 al 36 la CNT, després de veure com actuaven els nacionalistes catalans amb la república, començà a mostrar un «antinacionalisme ideològic» amb certes premisses inqüestionables. Malgrat això, alguns referents anarquistes com Joan Peiró, al final de la guerra, apostava per un sistema confederal amplíssim, defensava la catalanitat però atacant el catalanisme, fins i tot al d’esquerres, per burgés i reaccionari. Salvador Seguí, bevent de les idees federalistes de Pi i Margall, defensava no fer el joc als poders centrals pel fet d’anar contra l’autonomia dels polítics burgesos, com dient «millor una autonomia burgesa oportunament orientada que cap autonomia»….. Angel Pestaña no negava el fet nacional en el marc de la comprensió de l’autonomia anarquista aplicada a l’autonomia dels pobles.

Històricament el socialisme i el comunisme han estat més abanderats de les qüestions nacionals i a un nivell pràctic es van recolzar molt en l’experiència de la URSS i més tard en la lluita contra el colonialisme i per l’autodeterminació dels pobles en forma d’Estat contra l’imperialisme de les grans potències.

A partir dels anys 60 les organitzacions de la classe obrera comencen a tenir cada vegada més relacions amb l’administració per aconseguir reformes, es va gestant una pèrdua d’autonomia i el desenvolupament de l’Estat del Benestar i el Mercat que ara és la pàtria més compartida per tothom. També la composició de la immigració canvia molt i ha influït en la catalanitat i el catalanisme de tall obrer, així com la concentració de la població en zones metropolitanes, que no ha deixat d’augmentar. Fins arribar al punt que la classe obrera en les darreres eleccions a Catalunya en què principalment el focus era la qüestió nacional, va votar de forma massiva a Ciudadanos.

Perquè els anarquistes no elaboren ni gaire discurs ni pràctiques específiques en relació a la catalanitat i el catalanisme?

Per acabar aquest apartat històric podríem fer una mica de crítica a l’anarquisme per no haver donat prou importància a la qüestió nacional, qüestió que avui dia ens segueix interpel·lant a moltes persones que estem per l’autonomia plena dels pobles des de baix. Perquè es donava aquest fet? No desenvolupant respostes en aquest àmbit l’anarquisme deixava un buit que aprofitava la burgesia per un costat, i les esquerres de tall comunista per l’altre. Aquí algunes hipòtesis de les possibles arrels d’aquest desinterès:

Pel seu progressisme adaptat al context liberal

-El «progressisme» dels seus líders era la tònica general: l’anarquisme és un moviment que, per molt que enfonsi les seves arrels en el comunitarisme camperol, a finals del segle XIX i durant tot el segle XX va impregnar-se completament de les visions lineals i de progrés de la Història; dels mites de la revolució liberal sobre l’absolutisme de l’edat mitjana; de les bondats de la Revolució Francesa amb la seva apel·lació a la il·lustració, el racionalisme, el materialisme, el cientificisme, la tècnica…. i front a tot això el discurs sobre la pàtria podia semblar una rèmora del passat, un romanticisme inútil….

-Era bastant habitual confondre la defensa del fet nacional amb el patriotisme: en el context post Primera Guerra Mundial, es veu la necessitat de la fraternitat dels pobles front al patriotisme i l’odi instigat per les grans potències en pugna. L’última cosa que preocupa en aquells moments són les nacions sense Estat.

– Desarrelament: la immigració desarrela a la gent, el desarrelament es dóna en el sentit físic de canvi de lloc (no com a nomadisme o simple mobilitat voluntària), però sobretot en el sentit de cosmovisió: canvi a la vida urbana i tot el que comporta, el món del treball assalariat i el diner…..és una tònica general al llarg dels darrers dos segles i fins arribar a l’actualitat, però en els seus inicis va comportar unes transformacions de gran transcendència que van influir fins i tot en allò més profund de les persones, en les seves formes de fer, valors, ètica…

– Materialisme: no només de pa vivim. Els sindicats anarcosindicalistes han estat molt centrats en la qüestió social, en intentar millorar l’estatus de la classe obrera en el nou sistema liberal capitalista. Els anarquistes sempre han desenvolupat més les facetes culturals, però per altres motius històrics que hem explicat abans, sembla que aquesta cultura es va anar desenvolupant més enllà del fet nacional català i a mesura que va passant el temps els que defensaven més la importància de les qüestions identitàries en clau catalana van essent més minoritaris.

Perquè trobaven la seva via d’expressió en la catalanitat natural

Quan s’expressaven els trets identitaris en la classe obrera catalana al segle XIX normalment era partint de la seva catalanitat d’una forma natural, que es manifestava en les bases de manera no organitzada, precisament per la filosofia anarquista de viure els valors en la pròpia vida i no esperar res delegant en els de dalt. Després més entrant al segle XX aquestes tendències identitàries van haver de fer front a les acusacions de «nacionalisme» de posicions ideològiques abstractes i molt influïdes pel moment històric i es van trobar havent-se també de diferenciar del catalanisme organitzat que buscava proclamar la república burgesa i de les postures reaccionàries espanyolitzadores.

Pel que fa al catalanisme polític, també hi és present a la societat, però el moviment catalanista organitzat és essencialment burgés o petit burgés, més de dretes o més d’esquerres, reprimeix les classes populars i impedeix l’expressió de la catalanitat natural o li treu importància, quan no la porta per vies que són contràries als postulats anarquistes.

I què és això de la catalanitat natural? La catalanitat es vivia d’una forma molt normal i sense complexos dins els sectors obrers fins als anys 30 del segle XX aproximadament. Al casino, als ateneus, a les fàbriques i als tallers, a l’oci i l’esbarjo…la llengua oral era el català i parlar castellà era un fet curiós que fins i tot podia passar per sospitós. També durant la dictadura franquista era així….encara que s’escrivís en castellà. Ara és al revés, tothom coneix el català i el pot escriure, però s’usa cada vegada menys per la vida diària, cada vegada està més desconnectat de la realitat de la gent (a la feina, en els estudis, en les relacions interpersonals, les lectures, els mitjans de comunicació…). Aparentment ara hi ha més llibertat formal, però informalment que és el que indica la vivesa d’una llengua i una cultura, aquesta es troba molt per sota de la força d’abans. La catalanitat no es refereix només a la llengua, però si entenem la llengua com una manera integrada en nosaltres de donar sentit concret a les nostres experiències i la cultura com alguna cosa més que folklore, ens adonarem del punt mort on es troba la societat catalana.

Per les traïcions rebudes

Els anarquistes i la classe obrera si bé històricament s’han aliat de forma puntual amb sectors nacionalistes catalans, s’han trobat habitualment amb la «traïció» de les elits al procés des de baix, cosa que ha fet que aquests sectors es retirin front a aquesta perspectiva no alliberadora dels processos nacionals. Trobem diversos exemples en la història (no exhaustius):

Anys 20: S’alien puntualment els anarquistes i la CNT amb Macià abans de la proclamació de l’Estat Català, configurant el Comitè d’Acció de la Lliure Aliança el 1925….però els traeixen perquè no volen la revolució social. La CNT aposta per un col·laboracionisme puntual per assolir els propis fins, amb la idea d’ajudar als separatistes de Catalunya i Euskadi per aconseguir l’amnistia, fins socials….sempre amb la idea de fer una revolució confederal coordinada.

Anys 30: Proclamació de la República Catalana però no se li va donar recursos per desplegar-se a nivell de bases populars i les seves proclames van quedar en poca cosa, molt vinculades a l’evolució de la república espanyola. Ambdues van tenir actuacions reaccionàries contra la classe obrera3.

Anys 70: En el marc de la lluita contra la dictadura franquista, es dóna una nova unió entre les esquerres i el catalanisme que també acaba «malament». Els vectors més d’esquerres queden desactivats per les prerrogatives del model capitalista-burgés; els anarquistes queden desactivats amb el paradigmàtic cas SCALA i la repressió durant la transició i sembla que només resta en peu la catalanitat burgesa. Xirinacs, un dels exponents independentistes més interessants del moment, ja deia que les elits proclamarien la independència formal abans que el poble la fes efectiva i explica com els partits burgesos van acabar amb l’Assemblea de Catalunya i tot el que tenia de popular per primar els seus interessos de classe4.

A partir de la transició el «dret d’autodeterminació» només el defensa una minoria d’esquerra radical que es desactiva amb les olimpíades del 92 i la fi de Terra Lliure; a partir de l’any 2006 aproximadament es torna a activar una mica el moviment primant el «dret a decidir» (moviment postmodern molt adequat als temps actuals), i finalment a partir de 2014 ja es parla del «dret a votar» (moviment absorbit, reivindicació de la «democràcia» plenament acceptada com a regla política legítima).

Els llibertaris en tota aquesta història veuen les galimaties que hi ha en els processos nacionals habituals i es posicionen normalment d’una manera molt oposada i crítica amb els nacionalismes i històricament s’han malfiat. Han tingut una posició possibilista com a màxim i generalment molt reticent i no han desenvolupat una alternativa pròpia, un discurs i projecte propi en el camp de la independència sense estat, més enllà de defensar un model confederal ibèric en moments puntuals, que no tenia com a eix central els fets diferencials sinó la unitat de classe. Partint d’això veiem en quin punt ens trobem avui en dia i degut als esdeveniments dels últims anys pensem que seria crucial desenvolupar un projecte llibertari que tingués en compte el fet nacional sense caure en el nacionalisme, com defensem alguns sectors a Catalunya.

2. Catalunya, avui. Un nou intent?

Ens havíem quedat amb els acords democràtics de la transició, la desactivació de tot procés des de baix de construcció social alternativa en clau transformadora i nacional.

En aquest context la globalització neoliberal segueix el seu curs negant cada cop més els particularismes en pro d’un nou model centralitzat europeu, de tall anglòfil. L’Europa fortalesa no és l’Europa dels pobles, ni tant sols l’Europa dels Estats, sinó que vol ser ella mateixa un Estat ja no supranacional sinó supraestatal. La cultura particular de cada lloc i els trets de la cultura europea es difuminen cada vegada més en un magma de pensament únic i homogeneïtzació cultural aculturadora. La societat de consum ens consumeix l’ànima.

Les migracions són internacionals i per tant la classe obrera és multiètnica. Espanya ha estat receptora de molta immigració en els darrers 20 anys, especialment immigració de parla castellana, i Catalunya no n’ha quedat al marge. Apart, en els darrers 10 anys la migració de la gent local és cada vegada també més habitual, davant les poques perspectives i la dificultat de trobar feina en l’entorn on tenim família i amics. El caràcter de la gent jove és cada vegada més líquid i volàtil, amb molta influència externa i poca autoconstrucció interna, està emergint un nou tipus de persona molt més manejable que es mou segons els interessos del mercat més enllà de qualsevol consideració emocional o social. Parlar d’aquestes coses és tabú avui en dia, però no tenir un posicionament crític respecte tot això tampoc ajuda a afrontar la situació en la seva vessant problemàtica, que també existeix. Potser no podem o no volem fer-hi res, però almenys que això no passi donant-ho per descomptat i encara aplaudint-ho «tontament». Està clar que no podem tenir una posició merament resistent front a les evolucions del sistema establert. Hem d’actuar recuperant el millor del passat i projectant-ho en un nou paradigma de futur.

Davant la pèrdua de la llengua en el seu sector popular, les classes burgeses intenten fer alguna cosa des de l’Estat, els mitjans de comunicació i l’escolarització, per no perdre aquest baluard de nacionalització. Malgrat les bones intencions, aquestes polítiques afecten la catalanitat natural estandarditzant-la. Front a la seva desaparició es prefereix la seva conservació, tal i com es fa amb la natura en els parcs naturals. Se la mata perquè no mori. Són cada cop més nombroses les persones que coneixen la llengua, però que no l’usen. Es perden les seves peculiaritats locals i orals. Les mateixes tradicions s’estandarditzen i sembla que a tot arreu siguin tradicionals els castellers, els gegants, els correfocs, les sardanes….convertit tot ara en folklore deslligat de la història i la cosmovisió que li donava sentit i que era particular de cada territori a Catalunya.

Mentrestant l’Estat espanyol segueix amb el seu menyspreu i la repressió cap al fet nacional català, tant a nivell cultural (llei Wert…) com a nivell d’articulació política (anul·lació de l’Estatut el 2006, intents d’impedir els referèndums de 2014 i 2017 i la brutal repressió directa que hem vist els darrers temps, com l’aplicació de l’article 155).

Les classes petit burgeses catalanes i els sectors de l’esquerra independentista intenten reaccionar a la crisi social i a la necessitat de trobar respostes per a les classes garantides. El pols popular hi és present però les elits polítiques intenten treure’n rèdits: del 15 M n’han sortit els partits de la nova política, de les mobilitzacions independentistes des de baix del 2009 (consultes populars auto organitzades en diverses poblacions catalanes) en surt el procés dirigit des de dalt….en general ens trobem amb una cooptació institucional de tota nova temptativa popular de fer canvis. Una cooptació que generalment deriva en desarticulació.

Davant d’això i tenint present la història, quina ha estat i quina podria ser l’actuació dels anarquistes, dels llibertaris, en la qüestió catalana?

Hi ha qui passa totalment del tema dient que aquesta no és la nostra lluita i es posiciona negant el vector d’opressió nacional amb postures anacròniques, a-històriques i abstractes. No es mouen de la tradicional diatriba entre classe i nació. Com hem vist, aquesta és l’opció que històricament ha estat més habitual entre els anarquistes. Respecte a aquesta tendència, que a vegades peca d’inflexible i dogmàtica, caldria valorar cada posicionament en funció del moment històric i de la interrelació entre diversos factors que són variables. Actualment, quan la centralització i la homogeneïtzació són la dinàmica del sistema, tot intent de descentralització i de preservació de les diferències i particularitats locals és important. La descentralització és important per augmentar l’autonomia; la preservació de les diferències no té perquè anar en detriment de la unitat de classe….Lluitar contra l’opressió nacional espanyola no nega la solidaritat de classe amb els pobles de l’Estat espanyol ni nega la lluita de classes dins la nació catalana5.

Trobem també un sector de persones llibertàries que se suma al procés de forma oportunista i acrítica, amb entusiasme per tot el que es mou i mobilitza a la gent. Fins i tot han mostrat entusiasme amb les opcions Sí-Sí del referèndum de 2014 i en alguns comunicats es mostren plenament col·laboracionistes amb el Procés, afirmant que el camí de l’alliberament social passa per la construcció de una república catalana, és a dir, “no hi pot haver revolució si no hi ha primer un estat català”! Aquesta seria una posició que els anarquistes han adoptat en moments puntuals, confiant que la lluita nacional era millor que res i que es podria utilitzar per anar més enllà dels marcs existents, provocant una ruptura amb l’Estat espanyol, etc. Novament s’ha vist en els nostres dies com les elits no tenen cap interès en què això passi. Tota la feina que s’ha fet a nivell de base, això si, com la creació dels Comitès de Defensa del Referèndum6, poden ampliar la base social de futurs moviments més interessants políticament7.

Existeix un sector minoritari que es posiciona amb una participació crítica i activa vers el procés. Crítica: no entusiasta però que veu la necessitat de participar-hi d’alguna manera. Activa: fent propostes diferents als discursos i pràctiques dominants, encara que siguin molt minoritàries. Alguns exemples: apart de les perspectives filosòfiques i artístiques8, la Plataforma pel No-Sí o la campanya Més enllà del sobre, serien algunes intervencions en aquest sentit. Els defensors del No a l’Estat i el Sí a la independència, per exemple, promovíem el 2014 el vot nul (No-Sí) i l’abstenció activa, denunciàvem que el referèndum és una farsa democràtica, i vam fer una campanya comunicativa posant de manifest la misèria ideològica d’institucions com Òmnium Cultural. Tot i així també es va promoure la possibilitat del vot Si-Sí com a mal menor, que és una posició molt diferent al sí entusiasta. Aquest sector de gent participa als CDR’s tractant de centrar la seva lluita en l’autonomia local; en l’auto ogranització popular, en la desobediència i en l’organització i coordinació d’estructures paral·leles a les oficials per fer front als reptes del procés. També proposant debats i reflexions entorn a què seria una veritable independència i tractant de fomentar el màxim els vincles personals a nivell de veïnatge i cohesió local.

Des d’aquesta darrera posició intentem fer una crítica constructiva de la situació actual i, partint del que hi ha, proposar una estratègia diferent per assolir els fins desitjats. Ens plantegem: i si Catalunya, pogués ser l’escenari de pràctica, d’una nova forma d’organització política participativa, que la porti més enllà de ser un nou estat-nació, en l’era de la crisi dels estats nació?9

Altres preguntes que solem escoltar dels llavis dels més escèptics, i que també ens fem:

La mobilització actual és producte de les classes populars o instigada des de dalt?

Podríem dir que comença sent una iniciativa popular que és ràpidament absorbida per la classe dirigent i que per això agafa la volada que agafa (als mitjans de comunicació, a l’agenda política, etc.). L’objectiu -encara que sigui implícit- és esgotar i acabar de desmobilitzar el poc que quedava d’interessant en el moviment independentista, així com distreure i desviar les energies cap a fins insuficients i fins i tot indesitjables per fer front a la situació actual. D’aquests objectius en surten reforçats tant l’espanyolisme i l’autoritarisme del govern central, com les classes dirigents catalanes. I en tot cas, més enllà dels colors, les institucions del sistema actual en surten més i més legitimades i en això estan tots d’acord: en fer-nos creure que el canvi està en ells, que el joc polític parlamentari és el que compta. Es pot pensar en què la cosa surti dels camins marcats i vagi més enllà, però això en tot cas seria un desbordament imprevist de la situació que les elits amb la complicitat dels mitjans de masses no trigarien a frenar.

La mobilització actual pel procés és de caràcter reformista o rupturista?

És rupturista en el sentit que planteja una ruptura de l’Estat espanyol, obre la ferida d’un problema que no es vol mirar i que, de donar-li resposta, aquesta afectaria a tot l’Estat. Ara bé, és continuista o reformista en el sentit que no aporta res essencialment diferent, el problema es planteja dins els marcs coneguts i establerts: el món dels Estats, la «democràcia» representativa partidista, els mercats globalitzats i els valors dominants.

És important no confondre necessitats i estratègies. Que les estratègies que es plantegen no ens agradin, que siguin reformistes, no significa que hàgim de negar el fons del moviment independentista. Aquest fons pot partir de sentiments i intuïcions molt valuoses i molt d’acord amb els principis anarquistes, que no hauríem per tant de menystenir: un amor a la terra i al lloc de pertinença; una voluntat d’autonomia i participació directa en el que s’entén avui en dia per política; una disposició a la desobediència; una voluntat de descentralització administrativa i de gestió dels propis recursos; un amor a la llengua i a la cultura que es creu que estaria més garantida amb la «protecció» d’un Estat que sense; un sentiment d’injustícia i greuge molt comprensible front a les ofensives espanyolitzadores de l’Estat central….

Com a exemple proper, el sindicalisme avui en dia és també fonamentalment reformista però ningú no nega que dins el seu marc s’intentin aconseguir millores i que les necessitats que mouen a organitzar-se siguin molt reals. Un altre exemple proper a nivell històric: l’alliberament de la dona no es va aconseguir ni molt menys amb el sufragisme però no per això la gent es situa contra el dret de vot de les dones.

Cal doncs, no negar les aspiracions independentistes, sinó plantejar noves estratègies per lluitar per aquestes aspiracions d’una manera més efectiva. És cert que la gent ara no s’està movent contra tot poder i contra tot mal, sinó específicament contra el poder i el mal que s’identifica amb l’Estat espanyol i que probablement es reproduiria en un hipotètic Estat Català. Caldria veure com enfocar el procés per no genera un model que reprodueixi els mateixos mals sota nous noms.

La lluita d’avui és només de classes mitjanes, de classes garantides?

No es només de classes mitjanes; malauradament la lluita per la «democràcia» ha pouat més avall en l’imaginari social i molta més gent se’n sent partícip, molta de la gent que es mou lluita per motius més enllà del nacionalisme; lluita per motius «democràtics». La «única» pàtria real sembla ser el «benestar» i la «democràcia», sense qüestionar-se les bases corrompudes del sistema. Per altra banda, les eleccions de 21 de desembre han mostrat que la composició de classe és important encara i que les classes metropolitanes marginalitzades són caldo de cultiu pel populisme i no se senten atretes ni identificades amb el projecte catalanista burgés ni per aquell pretesament d’esquerres. En aquest sentit caldria fer una autocrítica dins l’esquerra complaent, sortir del discurs fàcil que titlla a tota aquesta gent de fatxes, ignorants….etc. Com amb la victòria de Donald Trump a EUA, cal fer una lectura més profunda del que està passant, deixant enrere els discursos fàcils i els tabús.

El procés és un engany?

Engany potser és una paraula molt forta. Potser podríem dir que més que un engany és oportunisme i cooptació. Podríem considerar-ho un engany en el sentit que gran part de l’elit no creu realment en el procés ni ha fet gran cosa en el moment de la veritat per fer efectives les seves proclames, l’exemple més evident el trobem amb la proclamació d’independència. La proclamació va ser feta sense força ni voluntat de tirar-la endavant: la van fer i van marxar de cap de setmana, no hi va haver cap reunió de govern per començar a aplicar decrets, cap proposta de com desobeir el 155 en camí, cap consigna de com fer efectiva la declaració… Ni tant sols van publicar la declaració al DOC, fet que no li dona validesa legal. Al cap d’uns dies van donar explicacions: no volien demanar als funcionaris que desobeïssin, no volien un escenari repressiu que pugues portar morts al carrer. Comprensible per la seva estratègia, però molt ingenu per la seva part. Si això no es va fer era ben clar que les elits dirigents no confiaven en la gent, que era la veritable força del procés, ni tenien interès real en fer-lo efectiu. La única instigació que van fer va ser a participar en la convocatòria d’eleccions convocades per Mariano Rajoy, donant-los una legitimitat que no tenien, i tot per motius polítics.

Així, actualment podem dir que el procés s’ha portat per vies institucionals i electorals; l’atenció de la gent ha estat en això des de fa mesos i en la ficció que el resultat d’aquestes eleccions seria històric («el vot de la teva vida…»).Tot i això molta gent es manifesta farta del procés, decepcionada, desanimada, quan no en estat de xoc per tot plegat, amb incapacitat per explicar què ha passat i on han anat a parar totes les promeses i il·lusions posades en el pretés alliberament de Catalunya.

Què passarà? Què podem fer ara?

El manteniment del pols del procés des de dalt no pot durar molt més. És tasca dels sectors més conscients de les bases populars fer veure a la gent que ha estat esperançada amb tot això i que ha vist l’actuació que s’ha portat a terme des de dalt, sense efectes a nivell pràctic, que la sobirania la tenim nosaltres i que l’auto organització popular pot amb tot. Entre l’electoralisme que pretendrà convèncer-nos que «ja està tot fet» i la repressió o ocultació que rebran els qui encara estiguin per la lluita, particularment les persones que quedin als CDR’s10, haurem d’actuar obrint la porta a una nova sensibilitat, aprofitant l’ampliació de la base social mobilitzada que ha generat el procés, la fortalesa dels vincles que es puguin haver generat i l’experiència directa d’alguns mals profunds del sistema en el què vivim, per potenciar processos constructius, d’acció directa local i persistent. Heus aquí algunes idees.

3. Emancipar-se de l’Estat i el nacionalisme, per una confederació de pobles lliures

Per acabar m’agradaria fer alguns apunts estratègics tant per l’alliberament popular de Catalunya com per unes relacions alliberadores entre pobles, més enllà dels Estats, de tots els Estats, i dels nacionalismes, de tots els nacionalismes.

Per Catalunya penso que és interessant seguir el principi de defensar el fet nacional sense caure en el nacionalisme, i tot allò pràctic que se’n derivi. En aquest sentit pot ser interessant recordar la proposta del Manifest pel No-Sí, del Grup de Reflexió per l’Autonomia11:

«La pretensión de que el hecho nacional pueda delimitarse con fronteras es una entelequia que conlleva siempre un forzamiento de la realidad, mientras que la ideología según la cual las estructuras políticas tienen que coincidir con aquellas fronteras, es decir, la ideología nacionalista, es una fuente inacabable de incongruencias y problemas. Para respetar verdaderamente el hecho nacional en toda su diversidad, espontaneidad y entremezcla, para que la lengua y la cultura de cada persona y de cada región puedan expresarse naturalmente y desarrollarse libremente, es menester desvincular completamente el hecho nacional de las fronteras y estructuras políticas, en otras palabras, hay que tirar la ideología nacionalista al vertedero de la historia. Impugnamos la opresión que el nacionalismo del Estado español ha infligido históricamente hacia el hecho nacional catalán, pero no consideramos que la forma correcta de defendernos de ella sea incurriendo en otro nacionalismo, enarbolando la estelada; la superación verdaderamente positiva de las opresiones nacionales consiste en crear un nuevo movimiento revolucionario integral y global que impugne tanto el ente estatal, agente causal de infinidad de problemas, como la ideología nacionalista, fuente de conflictos y de opresiones nacionales. De este modo conseguiremos desarrollar culturas locales y regionales realmente vivas, libres, auténticas, populares, sinérgicas y respetuosas».

Quan parlem de poble podem entendre els sense poder i que no aspiren al poder; els que habiten un territori. Com a nació podem entendre els qui comparteixen una llengua, uns fets històrics, unes formes de fer…encara que puguem estar d’acord en què la unificació d’aquests trets és característica de la modernitat, ja que abans la pertinença era de caràcter eminentment local12. Les estructures de govern d’un territori haurien d’atendre al ser-poble, i no necessàriament al ser-nació, amb el qual, d’altra banda, aquestes estructures cada vegada coincideixen menys.

Defensar el fet nacional sense caure en el nacionalisme vol dir que volem la independència, perquè no ens agrada la dependència, però que no volem l’Estat. Vol dir, per tant, promoure la llengua, la cultura, etc. des de baix, no esperar que les institucions estatals ho facin per nosaltres. La protecció dels trets diferencials no pot venir de l’Estat, sinó de la comunitat. Vol dir recuperar la història des de baix, vol dir fugir del politicisme, que ens fa creure que la història es fa des de les institucions, fugir de la sola identificació de classe social, que és producte de la modernitat…(no tota la història des de baix comença amb el moviment proletari organitzat…Tornar a ser poble…. Diferenciar Catalunya, que a nivell històric també ha promogut imposicions -per alguna cosa Jaume I tenia l’apel·latiu d’»El Conqueridor»-, del poble català, que ha hagut de patir-les i lluitar contra elles…

Més enllà de l’Estat propi:

L’Estat propi és un camí sense sortida. La independència, si no la treballem des de nuclis aliens a l’Estat, s’ens convertirà en un altre malson: L’Estat propi. La crisi del model dels Estats-Nació no pot ser una crisi de la qual se’n beneficiïn -com sempre- els de dalt, imposant-nos institucions cada vegada més llunyanes i supra nacionals. Al contrari, pot ser una crisi que reverteixi en descentralització, en nous models de lluita i construcció dels pobles des de baix. L’exemple kurd pot ser molt inspirador en aquest sentit.

Els kurds, al costat de totes les persones que habiten en Rojava, ja no busquen la creació d’un Estat sinó viure en comunitats lliures i auto-governades, basades en la democràcia directa, sense sexisme i en equilibri ecològic. Diuen: «No volem jugar a aquest joc. Volem crear un joc nou. En comptes d’un Estat independent, preferim l’autonomia ». El seu objectiu no és reemplaçar un govern d’un Estat per un govern d’un altre Estat, sinó acabar amb el govern de qualsevol Estat. Governar no amb el poder sinó contra el poder. I dispersar de totes les formes possibles el poder centralista de l’Estat. Volen acabar amb el lema d ‘«una bandera, una llengua, una nació». Exposen: «En els últims centenars d’anys els pobles han lluitat contra l’Estat i històricament han aconseguit la independència, però no han aconseguit la llibertat, perquè no s’han emancipat ells mateixos de l’Estat. El seu concepte de llibertat queda dins dels límits estatals ». (…) «Com a kurds, entenem que els nostres problemes no es resoldran creant un nou Estat-nació: com podem superar el caos amb el mínim de sang possible? Com podem trobar una solució diferent a les actuals fronteres estatals?

La seva proposta es basa en l’Autonomia Democràtica local, el Confederalisme Democràtic regional i la Nació Democràtica per democratitzar els Estats existents sense respectar les fronteres estatals en un sentit pràctic ni ideològic, sinó merament estratègic.

També és interessant el model basat en l’autonomia sense permís de ningú:

A l’altra punta del món, dins de les fronteres de Mèxic, s’alcen des de la dècada dels 90 exemples d’autogestió i autogovern que actualment ja van més enllà del zapatisme, organitzant l’autonomia dels pobles originaris per tot arreu. Per exemple, les 140 colònies i comunitats d’Ayutla de los Libres, que han reemplaçat a les autoritats municipals per assemblees populars i on s’han enfrontat clarament dos models, el dels partits conservadors i el model d’assemblea comunitària, en un referèndum popular realitzat el 10 i 11 de juny de 2017. Davant de les lleis estatals reivindiquen autogovernar-se en base als seus usos i costums. També és conegut el procés d’autonomia a Miochacán, on han començat un procés que van denominar la “autonomia sense permís de ningú”. “El camí a seguir és l’autonomia en els fets. Un camí a partir del dret històric dels pobles indígenes. No cal demanar-li permís al govern. Cal anar construint les condicions perquè hi hagi autonomia real. Cal fer molta feina de base. Treballar molt perquè es donin les condicions i la determinació de l’autonomia sorgeixi de les bases, del poble “. Així, després de constatar les arrels de les seves institucions i història comunal, van reivindicar a l’Estat els recursos per efectuar plenament la seva autonomia com a comunitats. No existeixen els partits polítics, sinó els comuners habitants de la comunitat que són triats directament per ella.

Per la resta de pobles de la península i del món, tinguin o no trets nacionals diferenciats, caldria fer alguns apunts per poder parlar d’una veritable estratègia d’alliberament promoguda pels sectors llibertaris de la societat:

Per començar; no pot ser que aquí només es qüestioni el nacionalisme explícit d’uns i no el nacionalisme implícit de tants altres. No pot ser que degut a la identificació amb Espanya no es condemni ni s’impugni el procés d’espanyolització que tants hem patit i seguim patint.

El abandono de la patria, necesita de dos condiciones: internamente, el convencimiento de la superioridad de las colectividades locales y el común. Externamente, la liberación por parte de los españoles y franceses de sus esquemas nacionales: la ruptura mental con las fronteras; no basta con decir, en lugar de España, “estado español”, o en lugar de “pueblo español”, “pueblos ibéricos” (¿dónde están los portugueses?).

Cuando se habla de nacionalismos, en seguida se piensa (han conseguido que pensemos) en los nacionalismos de los pueblos sin estado. España tiene su estado-nación: es una nación de facto, que se da por supuesta, que parece natural.

Los independentistas (que no aceptamos la dependencia), y que al mismo tiempo no estamos a favor del estado, necesitamos sentir que nuestros amigos españoles y franceses rechazan y combaten a “España” y a “Francia”: a esos estados, a esas naciones, a esas patrias. (…) Nuestros amigos españoles hablan de “destruir el estado”. No precisan: habría que destruir “todo aquello que es estado”. Entre tanto, hay un estado real: hay una opresión; una opresión particular, quiero decir, sobre aquellos pueblos que, evidentemente, no son parte de esa nación española (en otros casos, no es tan evidente).

Lo que no se puede pensar es que, mientras los españoles y los franceses viven corrientemente su vida nacional, los catalanes, los vascos…van a dejarse llevar por la corriente que busca su asimilación. Van a reaccionar, y reaccionan, por tener aquello que los otros tienen, que les es negado, por tener aquello que, lamentablemente, pero comprensiblemente, les parece deseable.

Más allá de los estados: Llevamos siglos de españolización. Esa españolización, en sí, los españoles, mayoritariamente, no la viven mal (claro, son españoles), y sí la viven mal, en cambio, mayoritariamente, los vascos, los catalanes, etc. La historia de la españolización, para nosotros, es también la historia de la lucha contra “España”, en tanto estado-nación que nos devora13.

Seria bo que tots els pobles del que avui s’anomena Espanya s’aixequessin no només en solidaritat i empatia amb les opressions específiques catalanes, sinó contra les seves pròpies opressions específiques i generals. Quan ens pregunten: i perquè voleu ser independents? La pregunta que em ve primer al cap és «I vosaltres no?» Encara que després caldria preguntar-se, tot seguit…independents de què? Independents, de qui? En aquest sentit ja estan sorgint nombroses iniciatives que busquen manifestar l’empatia entre pobles o apel·lar a la solidaritat des de baix, front a la competència i la instigació a l’odi i la incomprensió que es fomenta des de dalt14.

Per altra banda, no pot ser que la nostra lluita es vegi, encara avui en dia, com una negació de l’internacionalisme:

Si l’internacionalisme vol ser digne d’aquest nom i no ser interestatisme o interclassisme com és ara de facto, caldrà parlar en altres termes. Els catalans no podrem ser lliures ni «independents» nosaltres sols. Volem confederar-nos amb altres, actuar sobre la base de la interdependència. Aquesta interdependència va més enllà de les fronteres estatals actuals, és en base a l’autonomia democràtica que ens confederem, encara que existeixin els Estats.

Ens diuen: “La libertad de un pueblo se realiza junto a los demás pueblos, lo que pone de relieve la importancia del internacionalismo, de manera que un pueblo llega a ser libre cuando los demás pueblos son igual de libres que este. Sin la libertad de los demás pueblos ningún pueblo, tomado individualmente, puede llegar a ser enteramente libre.”15

No podem ser lliures si no som tots lliures, però per algun lloc s’ha de començar … a més, la llibertat dels pobles si que és consubstancial a tot el poble, la llibertat de les nacions pot ser alliberar-se del jou d’un Estat existent, el tema crucial és: és l’Estat el que ens donarà aquest respecte pels fets diferencials?No sembla que hagi de ser així. Centralització administrativa i homogeneïtzació cultural, a part de repressió i coerció, semblen ser consubstancials a la naturalesa de l’Estat.

Precisament la postura de la CNT al Congres de Zaragoza de 1936 fa pensar que l’internacionalisme no està de cap manera en contradicció amb què es produeixin revolucions dels pobles de forma autònoma i en moments diferents.

“Admitimos la necesidad de la defensa de las conquistas realizadas por medio de la revolución, porque suponemos que en España hay más posibilidades revolucionarias que en cualquiera de los países que la circundan. Es de suponer que el capitalismo de éstos no se resigne a verse desposeído de los intereses que en el curso del tiempo haya adquirido en España.

Por lo tanto, mientras la revolución social no haya triunfado internacionalmente, se adoptarán las medidas necesarias para defender el nuevo régimen, ya sea contra el peligro de una invasión extranjera capitalista, antes señalado, ya para evitar la contrarrevolución en el interior del país.”

El que si que cal és que els pobles que fan la revolució siguin conscients que “mentre la revolució no hagi triomfat internacionalment” és més probable que sigui més difícil mantenir-la localment, a més que hi ha la qüestió moral del significat anarquista de llibertat, que un poble no serà lliure mentre altres pobles no ho siguin, per tant s’ha de col·laborar amb tots els pobles que ho demanin, respectant els tempos de tots ells.

En el mateix sentit al Manifest per la Independència sense Estat dèiem: “Advoquem per a que cada ciutat, poble i comarca de Catalunya, així com d’altres indrets del món, s’independitzi del domini de qualsevol Estat.”

Darrerament hem sentit inclús propostes com incloure un article, entre els primers de la suposada constitució republicana catalana que digués, aproximadament, el següent:

«En el moment que la constitució espanyola inclogui la possibilitat de confederació de repúbliques ibèriques, la república catalana convocarà un referèndum d’adhesió a la confederació».

Encara que no creiem en Constitucions, ni vulguem esperar-les, és moment de posar-nos les piles, amics i amigues.

Materials consultats:

L’incendi perdurable. La qüestió nacional a l’Estat espanyol. Andreu Nin. (Lo Diable Gros, 2017)

El pensament polític de Salvador Seguí. Xavier Diez (Virus Editorial, 2017).

Revolución en Rojava. Liberación de la mujer y comunalismo, entre la guerra y el embargo. VVAA. (Descontrol, 2017)

«Sobre la situación en Catalunya». Laia Vidal, 2017.

«Raíces, identitades y territorios: más allá del Estado y por un cambio liberador». Pablo Sastre y Laia Vidal, 2017.

*El títol és un joc de paraules que queda bé. Evidentment la llibertat és molt més amplia que l’alliberament nacional!

1 Obrers i sindicats al segle XIX fins als anys de la Primera Guerra Mundial: catalanisme i catalanitat; Gabriel, Pere. A «Clase antes que Nación», cap 2. (El Viejo Topo, 2017).

2Quan la CNT cridà independència ; Santasusana, Marc. (Editorial Base, 2016)

3«Investigación sobre la II República Española, 1931-1936»; Rodrigo Mora, Félix (Potlatch Ediciones, 2016). També en parla Chris Ehalam, per exemple aquí: traficantes.net/actividad/«los-mitos-de-la-ii-republica»-por-chris-ealham i portaloaca.com/historia/ii-republica-y-guerra-civil/7627-los-mitos-de-la-ii-republica.html

4A la trilogia «La traïció dels líders», de nom força indicatiu.

5 Un exemple molt actual de com cal seguir al peu del canó amb les elits catalanes és el judici dels activistes contra la MAT, que uneix en l’acusació a la fiscalia, a Red Eléctrica Española i a la Generalitat: “Front comú de la generalitat i l’estat contra les activistes de la MAT»:

https://directa.cat/front-comu-de-generalitat-lestat-contra-activistes-de-mat.

6Al gener de 2018 aquests Comités arriben a ser ja 270

7Com diu Antonio Turiel a «Las semillas del colapso»: http://crashoil.blogspot.com.es/2017/11/las-semillas-del-colapso.html

8Santiago López Petit a «Tomar partido en una situación extraña»: http://www.eldiario.es/interferencias/Catalunya-independencia_6_691940826.html

9 En el mateix sentit que reflexiona Enric Duran aquí: http://enricduran.cat/es/que-no-os-confundan-mas-que-nunca-la-soberania-esta-en-el-pueblo/

10«Aixi veu la Guardia Civil els CDR»: http://elmon.cat/politica/aixi-veu-guardia-civil-cdr o «La Guardia Civil investiga si los CDR son banda organizada»: https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/policia-cdr-8n-banda-organizada_99734_102.html

12El comú català ens parla de la lluita dels qui s’anomenaven «patriotes» de Llagostera (un poble del Baix Empordà, Girona), per la recuperació de les seves terres comunals. Defensar la terra pels nostres avantpassats de l’Alta Edat Mitjana era quelcom molt més concret que les proclames dels independentistes actuals. Tot i que la pertinença tenia una base local, les confederacions de pobles també existien, molt abans de les propostes anarquistes del segle XX; l’exemple de La Comuna del Camp, que agrupava 112 pobles del Camp de Tarragona i que va durar casi cinc segles, és exemplar.

14Aquí podem trobar unes quantes mostres: la iniciativa «Gracias.cat»: https://www.gracias.cat/, la cançó «Rojos y separatistas» : https://www.youtube.com/watch?v=t67NhxJhrUU o les lletres d’aquesta senzilla comparsa de Cádiz: Desde el sur sediento:

Desde el sur sediento

15La impostura del independentismo ácrata, Esteban Vidal: http://www.portaloaca.com/opinion/13257-la-impostura-del-independentismo-acrata.html

[CASTELLANO]

De los libertarios y la libertad

Pasado, presente y futuro del anarquismo y el hecho catalán

Introducción

En este artículo haremos un brevísimo y no exhaustivo recorrido por la relación del anarquismo y el movimiento obrero con el hecho nacional catalán desde finales del siglo XIX aproximadamente, hasta finales del siglo XX, con algunos repuntes de la actualidad. Veremos la catalanidad primera de los sectores obreros, la falta de proyecto político y discurso anarquista en relación al hecho nacional, las alianzas puntuales entre obrerismo y nacionalismo catalán y la relación de todo ello con el contexto histórico y la ideología dominante de cada momento. En segundo lugar, hablaremos del contexto actual en Cataluña en el marco del sistema globalizado, así como de los posicionamientos de los sectores libertarios en el proceso vivido en Cataluña en los últimos años. Nos preguntaremos sobre los fundamentos y contradicciones de este proceso ante el habitual escepticismo y plantearemos una estrategia para defender el hecho nacional sin caer en el nacionalismo ni en la constitución de un nuevo Estado. Finalmente, también apelaremos a la solidaridad y al posicionamiento activo por parte de otros pueblos y personas dentro de lo que se llama España y más allá, en base a una autocrítica frente a las formas de pensar libertarias más habituales, en el marco de una propuesta de confederación de pueblos libres.

1. El movimiento obrero y anarquista y el hecho nacional catalán

Sin ánimo de profundizar, ya que nos encontramos ante un tema muy complejo que escapa a mis posibilidades, me gustaría ofrecer cuatro pinceladas sobre la postura del anarquismo respecto del hecho diferencial catalán en los últimos dos siglos, a partir de algunos documentos que he podido consultar.

En primer lugar hay que decir que la interpretación de la cuestión no puede desligarse del contexto histórico. A finales del siglo XIX anarquismo, obrerismo y catalanidad no eran mutuamente excluyentes sino complementarios. Esto se explica por la composición de origen de los obreros, en su mayoría catalanes venidos de otros lugares de Cataluña que emigraban a la ciudad. El momento histórico era de consolidación e impulso del Estado liberal español y este precisaba la homogeneización cultural, lo que hacía del catalanismo un espacio de lucha y resistencia. El catalanismo predominante era, sin embargo, de corte republicano y progresista, y en este sentido casaba bien también con el proyecto liberal inspirado en la Revolución Francesa. En el último tercio del siglo XIX la catalanidad natural era la norma y las tendencias anarco colectivistas tenían bastante fuerza (con exponentes como Josep Llunas y Pujals, Antoni Pellicer Paraire, Eudald Canibell, Farga Pellicer, Cels Gomis o Emili Guanyabens). «Del anarco colectivismo destacan las actitudes positivas hacia la catalanidad que más allá de su auto conciencia como realidad sociológica y cultural exalta el sentimiento de amor hacia el lugar donde se ha nacido y se ha abierto los ojos al mundo, hacia la lengua en la que se han sentido las primeras palabras. Una distinción entre un patriotismo natural que educándole puede servir a la causa de la humanidad y la fraternidad universal y un patriotismo manejado en cambio por los tiranos. Este sector tuvo una cierta importancia hasta que triunfaron las tesis del anarcocomunismo de corte kropotkiniano de trazos cosmopolitas en la última década del siglo XIX »1

Como proyecto político el catalanismo fue abanderado por el republicanismo, cuando no por el progresismo liberal burgués en Cataluña. Nunca fue un proyecto político abanderado por el anarquismo; debemos tener presente que el anarquismo siempre había hecho una crítica al ámbito político ya que consideraba la acción directa, el trabajo y la misma vida autónoma como fuentes de legtimidad y acción política. A finales del siglo XIX y ya hasta los años 30 del siglo XX predominaron dentro del anarquismo las visiones internacionalistas y “cosmopolitanistas” y, el catalanismo, convertido en un falso nacionalismo en connivencia con las élites españolas, pasó a ser más burgués y conservador. Los sectores más progresistas y anarcocomunistas se asociaron puntualmente a los bandos republicanos nacionalistas de izquierdas, quedando bastante decepcionados en numerosas ocasiones. Un ejemplo será la CNT2.

Así, el catalanismo durante los tensos y «felices» años 20 fue sobretodo un baluarte de la burguesía, mientras ésta oprimía duramente a la clase trabajadora con la connivencia de las élites españolas. Es exponente de esta tendencia la Lliga Regionalista de Cambó. Durante la primera mitad de la década de los 30, el catalanismo republicano no fue mucho mejor: Macià y Companys, con sus declaraciones del Estado Catalán y la República por un lado, pero hostigando por otro lado las instituciones autónomas de solidaridad obrera y no dando potestad de actuar ni armas a los sindicatos (que eran las bases de cualquier movilización popular e imprescindibles para construir una República Catalana) para defender la autonomía. En el último momento las élites actuaron de espaldas al pueblo, adaptándose a los requerimientos de la República española y primando evitar la revolución ante todo.

Siempre que los anarquistas se han aliado con el nacionalismo catalán republicano ha sido por oportunismo pero nunca ha terminado de funcionar y no lo han desarrollado como un hecho interno propio, una preocupación propia. Del 30 al 36 la CNT, después de ver cómo actuaban los nacionalistas catalanes con la república, empezó a mostrar un «antinacionalismo ideológico» con ciertas premisas incuestionables. Sin embargo, algunos referentes anarquistas como Joan Peiró, al final de la guerra, apostaba por un sistema confederal amplísimo, defendía la catalanidad pero atacando el catalanismo, incluso al de izquierdas, por burgués y reaccionario. Salvador Seguí, bebiendo de las ideas federalistas de Pi y Margall, defendía no hacer el juego a los poderes centrales por el hecho de ir contra la autonomía de los políticos burgueses, como diciendo «mejor una autonomía burguesa oportunamente orientada que ninguna autonomía» … Angel Pestaña no negaba el hecho nacional en el marco de la comprensión de la autonomía anarquista aplicada a la autonomía de los pueblos.

Históricamente el socialismo y el comunismo han sido más abanderados de las cuestiones nacionales y a un nivel práctico se apoyaron mucho en la experiencia de la URSS y más tarde en la lucha contra el colonialismo y por la autodeterminación de los pueblos en forma de Estado contra el imperialismo de las grandes potencias.

A partir de los años 60 las organizaciones de la clase obrera comienzan a tener cada vez más relaciones con la administración para lograr reformas, se va gestando una pérdida de autonomía y el desarrollo del Estado del Bienestar y el Mercado, que es ahora la patria más compartida por todos. También la composición de la inmigración cambia mucho y ha influido en la catalanidad y el catalanismo de corte obrero, así como la concentración de la población en zonas metropolitanas, que no ha dejado de aumentar. Hasta llegar al punto de que la clase obrera en las últimas elecciones en Cataluña en las que principalmente el foco era la cuestión nacional, votó de forma masiva a Ciudadanos.

¿Por que los anarquistas no elaboran ni mucho discurso ni prácticas específicas en relación a la catalanidad y el catalanismo?

Para terminar este apartado histórico podríamos hacer un poco de crítica al anarquismo por no haber dado suficiente importancia a la cuestión nacional, cuestión que hoy en día nos sigue interpelando a muchas personas que estamos por la autonomía plena de los pueblos desde abajo . Por que se daba este hecho? No desarrollando respuestas en este ámbito el anarquismo dejaba un vacío que aprovechaba la burguesía por un lado, y las izquierdas de corte comunista por el otro. Aquí algunas hipótesis de las posibles raíces de este desinterés:

Por su progresismo adaptado al contexto liberal

-El «progresismo» de sus líderes era la tónica general: el anarquismo es un movimiento que, por mucho que hunda sus raíces en el comunitarismo campesino, a finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX se impregnó completamente de las visiones lineales y de progreso de la Historia; los mitos de la revolución liberal sobre el absolutismo de la edad media; de las bondades de la Revolución Francesa con su apelación a la ilustración, el racionalismo, el materialismo, el cientificismo, la técnica …. y frente a todo ello el discurso sobre la patria podía parecer una rémora del pasado , un romanticismo inútil ….

-Era bastante habitual confundir la defensa del hecho nacional con el patriotismo: en el contexto post Primera Guerra Mundial, se ve la necesidad de la fraternidad de los pueblos frente al patriotismo y el odio instigado por las grandes potencias en pugna. La última cosa que preocupa en aquellos momentos son las naciones sin Estado.

– El desarraigo: la inmigración desarraiga a la gente, el desarraigo se da en el sentido físico de cambio de lugar (no como nomadismo o simple mobilidad voluntaria), pero sobretodo en el sentido de cosmovisión: cambio a la vida urbana y todo lo que ello conlleva, el mundo del trabajo asalariado y el dinero ….. esta es una tónica general en los últimos dos siglos y hasta llegar a la actualidad, pero en sus inicios comportó unas transformaciones de gran trascendencia que influyeron incluso en lo más profundo de las personas, en sus formas de hacer, valores, ética …

– El materialismo: no sólo de pan vivimos. Los sindicatos anarcosindicalistas han estado muy centrados en la cuestión social, en intentar mejorar el estatus de la clase obrera en el nuevo sistema liberal capitalista. Los anarquistas siempre han desarrollado más las facetas culturales, pero por otros motivos históricos que hemos explicado antes, parece que esta cultura se fue desarrollando más allá del hecho nacional catalán y a medida que va pasando el tiempo los que defendían más la importancia de las cuestiones identitarias en clave catalana van siendo más minoritarios.

Porque encontraban su vía de expresión en la catalanidad natural

Cuando se expresaban los rasgos identitarios en la clase obrera catalana en el siglo XIX normalmente era partiendo de su catalanidad de una forma natural, que se manifestaba en las bases de manera no organizada, precisamente por la filosofía anarquista de vivir los valores en la propia vida y no esperar nada delegando en los de arriba. Después, entrando mas en el siglo XX, estas tendencias identitarias tuvieron que hacer frente a las acusaciones de «nacionalismo» de posiciones ideológicas abstractas y muy influidas por el momento histórico y se encontraron también teniendo que diferenciarse del catalanismo organizado que buscaba proclamar la república burguesa asi como de las posturas reaccionarias españolizadoras.

En cuanto al catalanismo político, también está presente en la sociedad, pero el movimiento catalanista organizado es esencialmente burgués o pequeño burgués, más de derechas o más de izquierdas, reprime las clases populares e impide la expresión de la catalanidad natural o le quita importancia, cuando no la lleva por vías que son contrarias a los postulados anarquistas.

¿Y qué es eso de la catalanidad natural? La catalanidad se vivía de una forma muy normal y sin complejos dentro de los sectores obreros hasta los años 30 del siglo XX aproximadamente. En el casino, los ateneos, en las fábricas y los talleres, en el ocio…la lengua oral era el catalán y hablar castellano era un hecho curioso que incluso podía pasar por sospechoso. También durante la dictadura franquista era así …. aunque se escribiera en castellano. Ahora es al revés, todo el mundo conoce el catalán y lo puede escribir, pero se usa cada vez menos para la vida diaria, cada vez está más desconectado de la realidad de la gente (en el trabajo, en los estudios, en las relaciones interpersonales, las lecturas, los medios de comunicación …). Aparentemente ahora hay más libertad formal, pero informalmente que es lo que indica la viveza de una lengua y una cultura, ésta se encuentra muy por debajo de la fuerza de antes. La catalanidad no se refiere sólo a la lengua, pero si entendemos la lengua como una forma integrada en nosotros de dar sentido concreto a nuestras experiencias y la cultura como algo más que folklore, nos daremos cuenta del punto muerto en el que se encuentra la sociedad catalana.

Por las traiciones recibidas

Los anarquistas y la clase obrera, si bien históricamente se han aliado de forma puntual con sectores nacionalistas catalanes, se han encontrado habitualmente con la «traición» de las élites al proceso desde abajo, lo que ha hecho que estos sectores se retiren frente a esta perspectiva no liberadora de los procesos nacionales. Encontramos varios ejemplos en la historia (no exhaustivos):

Años 20: Se alían puntualmente los anarquistas y la CNT con Macià antes de la proclamación del Estado Catalán, configurando el Comité de Acción de la Libre Alianza en 1925 …. pero los traicionan porque no quieren la revolución social. La CNT apuesta por un colaboracionismo puntual para alcanzar los propios fines, con la idea de ayudar a los separatistas de Cataluña y Euskadi para lograr la amnistía, fines sociales …. siempre con la idea de hacer una revolución confederal coordinada.

Años 30: Proclamación de la República catalana pero no se le dio recursos para desplegarse a nivel de bases populares y sus proclamas quedaron en poco, muy vinculadas a la evolución de la República española. Ambas tuvieron actuaciones reaccionarias contra la clase obrera3.

Años 70: En el marco de la lucha contra la dictadura franquista, se da una nueva unión entre las izquierdas y el catalanismo que también acaba «mal». Los vectores más de izquierdas quedan desactivados por las prerrogativas del modelo capitalista-burgués; los anarquistas quedan desactivados con el paradigmático caso SCALA y la represión durante la transición y parece que sólo queda en pie la catalanidad burguesa. Xirinacs, uno de los exponentes independentistas más interesantes del momento, ya decía que las élites proclamarían la independencia formal antes de que el pueblo la hiciera efectiva y explica cómo los partidos burgueses terminaron con la Asamblea de Cataluña y todo lo que tenía de popular para primar sus intereses de clase4.

A partir de la transición el «derecho de autodeterminación» sólo lo defiende una minoría de izquierda radical que se desactiva con las olimpiadas del 92 y el fin de Terra Lliure; a partir de 2006 aproximadamente se vuelve a activar un poco el movimiento primando el «derecho a decidir» (movimiento posmoderno muy adecuado a los tiempos actuales), y finalmente a partir de 2014 ya se habla del «derecho a votar» (movimiento absorbido, reivindicación de la «democracia» plenamente aceptada como regla política legítima).

Los libertarios en toda esta historia ven las artimañas que hay en los procesos nacionales habituales y se posicionan normalmente de una manera muy opuesta y crítica con los nacionalismos (especialmente con aquellos que no tienen un Estado propio) e históricamente han desconfiado de los intentos de liberación nacional. Han tenido una posición posibilista como máximo y generalmente muy reticente y no han desarrollado una alternativa propia, un discurso y proyecto propio en el campo de la independencia sin estado, más allá de defender un modelo confederal ibérico en momentos puntuales, que no tenía como eje central los hechos diferenciales sino la unidad de clase. Partiendo de esto vemos en qué punto nos encontramos hoy en día y debido a los acontecimientos de los últimos años pensamos que sería crucial desarrollar un proyecto libertario que tuviera en cuenta el hecho nacional sin caer en el nacionalismo, como defendemos algunos sectores en Cataluña.

2. Cataluña, hoy. ¿Un nuevo intento?

Nos habíamos quedado con los acuerdos democráticos de la transición, la desactivación de todo proceso desde abajo de construcción social alternativa en clave transformadora y nacional.

En este contexto la globalización neoliberal sigue su curso negando cada vez más los particularismos en pro de un nuevo modelo centralizado europeo, de corte anglófilo. La Europa fortaleza no es la Europa de los pueblos, ni siquiera la Europa de los Estados, sino que quiere ser ella misma un Estado ya no supranacional sino supraestatal. La cultura particular de cada lugar y los rasgos de la cultura europea se difuminan cada vez más en un magma de pensamiento único y homogeneización cultural aculturadora. La sociedad de consumo nos consume el alma.

Las migraciones son internacionales y por lo tanto la clase obrera es multiétnica. España ha sido receptora de mucha inmigración en los últimos 20 años, especialmente inmigración de habla castellana, y Cataluña no ha quedado al margen de ello. Aparte, en los últimos 10 años la migración de la gente local es cada vez también más habitual, ante las pocas perspectivas y la dificultad de encontrar trabajo en el entorno donde tenemos família y amigos. El carácter de la gente joven es cada vez más líquido y volátil, con mucha influencia externa y poca autoconstrucción interna, está emergiendo un nuevo tipo de persona mucho más manejable que se mueve según los intereses del mercado más allá de cualquier consideración emocional o social. Hablar de estas cosas es tabú hoy en día, pero no tener un posicionamiento crítico respecto todo esto tampoco ayuda a afrontar la situación en su vertiente problemática, que también existe. Quizás no podemos o no queremos hacer nada, pero al menos que esto no ocurra dándolo por supuesto y aún aplaudiéndolo «tontamente». Está claro que no podemos tener una posición meramente resistente frente a las evoluciones del sistema establecido. Debemos actuar recuperando lo mejor del pasado y proyectandolo en un nuevo paradigma de futuro.

Ante la pérdida de la lengua en su sector popular, las clases burguesas intentan hacer algo desde el Estado, los medios de comunicación y la escolarización, para no perder este baluarte de nacionalización. A pesar de las buenas intenciones, estas políticas afectan la catalanidad natural estandarizandola. Frente a su desaparición se prefiere su conservación, tal como se hace con la naturaleza en los parques naturales. Se la mata para que no muera. Son cada vez más numerosas las personas que conocen la lengua, pero que no la usan. Se pierden sus peculiaridades locales y orales. Las mismas tradiciones se estandarizan y parece que en todas partes sean tradicionales los castellers, los gegants, los correfocs, las sardanas …. convertido todo ahora en folclore desligado de la historia y la cosmovisión que le daba sentido y que era particular de cada territorio en Cataluña.

Mientras tanto el Estado español sigue con su desprecio y represión hacia el hecho nacional catalán, tanto a nivel cultural (ley Wert …) como a nivel de articulación política (anulación del Estatuto en 2006, intentos de impedir los referéndums de 2014 y 2017 y la brutal represión directa que hemos visto en los últimos tiempos, como la aplicación del artículo 155, las palizas de la policia nacional a la gente de la calle, el encarcelamiento de algunos políticos..).

Las clases pequeño burguesas catalanas y los sectores de la izquierda independentista intentan reaccionar a la crisis social y a la necesidad de encontrar respuestas para las clases garantizadas. El pulso popular está presente pero las élites políticas intentan, como siempre, sacar réditos: del 15 M han salido los partidos de la nueva política, de las movilizaciones independentistas desde abajo del 2009 (consultas populares auto organizadas en varias poblaciones catalanas) emerge el proceso dirigido desde arriba …. en general nos encontramos con una cooptación institucional de toda nueva tentativa popular de hacer cambios. Una cooptación que generalmente deriva en desarticulación.

Ante esto y teniendo presente la historia, ¿cuál ha sido y cuál podría ser la actuación de los anarquistas, los libertarios, en la cuestión catalana?

Hay quien pasa totalmente del tema diciendo que esta no es nuestra lucha y se posiciona negando el vector de opresión nacional con posturas anacrónicas, a-históricas y abstractas. No se mueven de la tradicional diatriba entre clase y nación. Como hemos visto, esta es la opción que históricamente ha sido más habitual entre los anarquistas. Respecto a esta tendencia, que a veces peca de inflexible y dogmática, habría que valorar cada posicionamiento en función del momento histórico y de la interrelación entre diversos factores que son variables. Actualmente, cuando la centralización y la homogeneización son la dinámica del sistema, todo intento de descentralización y de preservación de las diferencias y particularidades locales es importante. La descentralización es importante para aumentar la autonomía; la preservación de las diferencias no tiene porque ir en detrimento de la unidad de clase …. Luchar contra la opresión nacional española no niega la solidaridad de clase con los pueblos del Estado español ni niega la lucha de clases dentro de la nación catalana5.

Encontramos también un sector de personas libertarias que se suma al proceso de forma oportunista y acrítica, con entusiasmo por todo lo que se mueve y moviliza a la gente. Incluso han mostrado entusiasmo con las opciones Sí-Sí del referéndum de 2014 y en algunos comunicados se muestran plenamente colaboracionistas con el Proceso, afirmando que el camino de la liberación social pasa por la construcción de una república catalana, es decir, “no puede haber revolución si no hay primero un estado catalán”! Esta sería una posición que los anarquistas han adoptado en momentos puntuales, confiando en que la lucha nacional era mejor que nada y que se podría utilizar para ir más allá de los marcos existentes, provocando una ruptura con el Estado español, etc. Nuevamente se ha visto en nuestros días como las élites no tienen ningún interés en que esto ocurra. Todo el trabajo que se ha hecho a nivel de base, eso si, como la creación de los Comités de Defensa del Referèndum6, pueden ampliar la base social de futuros movimientos más interesantes políticamente7.

Existe un sector minoritario que se posiciona con una participación crítica y activa hacia el proceso. Crítica: no entusiasta pero que ve la necesidad de participar de alguna manera. Activa: haciendo propuestas diferentes a los discursos y prácticas dominantes, aunque sean muy minoritarias. Algunos ejemplos: aparte de las perspectivas filosóficas y artísticas8, la Plataforma por el No-Sí o la campaña Más allá del sobre, serían algunas intervenciones en este sentido. Los defensores del No al Estado y el Sí a la independencia, por ejemplo, promovíamos en 2014 el voto nulo (No-Sí) y la abstención activa, denunciábamos que el referéndum es una farsa democrática, e hicimos una campaña comunicativa poniendo de manifiesto la miseria ideológica de instituciones como Òmnium Cultural. Sin embargo, también se promovió la posibilidad del voto Si-Sí como mal menor, que es una posición muy diferente al sí entusiasta. Este sector de gente participa en los CDRs tratando de centrar su lucha en la autonomía local; en la auto ogranització popular, en la desobediencia y en la organización y coordinación de estructuras paralelas a las oficiales para hacer frente a los retos del proceso. También proponiendo debates y reflexiones en torno a que sería una verdadera independencia y tratando de fomentar al máximo los vínculos personales a nivel de vecindad y cohesión social.

Desde esta última posición intentamos hacer una crítica constructiva de la situación actual y, partiendo de lo que hay, proponer una estrategia diferente para alcanzar los fines deseados. Nos planteamos: ¿y si Cataluña, pudiera ser el escenario de práctica de una nueva forma de organización política participativa, que la lleve más allá de ser un nuevo estado-nación, en la era de la crisis de los estados nación?9

Otras preguntas que solemos escuchar de los labios de los más escépticos, y que también nos hacemos:

La movilización actual ¿es producto de las clases populares o instigada desde arriba?

Podríamos decir que empieza siendo una iniciativa popular que es rápidamente absorbida por la clase dirigente y que por eso coge el vuelo que coge (en los medios de comunicación, en la agenda política, etc.). El objetivo -aunque sea implícito- es agotar y terminar de desmovilizar lo poco que quedaba de interesante en el movimiento independentista, así como distraer y desviar las energías hacia fines insuficientes e incluso indeseables para hacer frente a la situación actual. De estos objetivos salen reforzados tanto el españolismo y el autoritarismo del gobierno central, como las clases dirigentes catalanas. Y en todo caso, más allá de los colores, las instituciones del sistema actual salen más y más legitimadas y en esto están todos de acuerdo: en hacernos creer que el cambio está en ellos, que el juego político parlamentario es lo que cuenta. Se puede pensar en que la cosa salga de los caminos marcados y vaya más allá, pero eso en todo caso sería un desbordamiento imprevisto de la situación que las élites con la complicidad de los medios de masas no tardarían en frenar.

La movilización actual por el proceso ¿es de carácter reformista o rupturista?

Es rupturista en el sentido de que plantea una ruptura del Estado español, abre la herida de un problema que no se quiere mirar y que, de darle respuesta, esta afectaría a todo el Estado. Ahora bien, es continuista o reformista en el sentido de que no aporta nada esencialmente diferente, el problema se plantea dentro de los marcos conocidos y establecidos: el mundo de los Estados, la “democracia” representativa partidista, los mercados globalizados y los valores dominantes.

Es importante no confundir necesidades y estrategias. Que las estrategias que se plantean no nos gusten, que sean reformistas, no significa que tengamos que negar el fondo del movimiento independentista. Este fondo puede partir de sentimientos e intuiciones muy valiosas y muy de acuerdo con los principios anarquistas, que no deberíamos por tanto de menospreciar: un amor a la tierra y al lugar de pertenencia; una voluntad de autonomía y participación directa en lo que se entiende hoy en día por política; una disposición a la desobediencia; una voluntad de descentralización administrativa y de gestión de los propios recursos; un amor a la lengua y la cultura que se cree que estaría más garantizada con la “protección” de un Estado que sin él; un sentimiento de injusticia y agravio muy comprensible frente a las ofensivas españolizadoras del Estado central ….

Como ejemplo cercano, el sindicalismo hoy en día es también fundamentalmente reformista pero nadie niega que dentro de su marco se intenten conseguir mejoras y que las necesidades que mueven a organizarse sean muy reales. Otro ejemplo cercano a nivel histórico: la liberación de la mujer no se consiguió ni mucho menos con el sufragismo pero no por ello la gente se situa contra el derecho de voto de las mujeres.

Es importante pues, no negar las aspiraciones independentistas, sino plantear nuevas estrategias para luchar por estas aspiraciones de una manera más efectiva. Es cierto que la gente ahora no se está moviendo contra todo poder y contra todo mal, sino específicamente contra el poder y el mal que se identifica con el Estado español y que probablemente se reproduciría en un hipotético Estado catalán. Habría que ver cómo enfocar el proceso para no generar un modelo que reproduzca los mismos males bajo nuevos nombres.

La lucha de hoy ¿es sólo de clases medias, de clases garantizadas?

No es sólo de clases medias; desgraciadamente la lucha por la “democracia” ha traspasado más abajo en el imaginario social y mucha más gente se siente partícipe, mucha de la gente que se mueve lucha por motivos más allá del nacionalismo; lucha por motivos «democráticos». La «única» patria real parece ser el «bienestar» y la «democracia», sin cuestionarse las bases corrompidas del sistema. Por otra parte, las elecciones de 21 de diciembre han mostrado que la composición de clase es importante todavía y que las clases metropolitanas marginalizadas son caldo de cultivo para el populismo y no se sienten atraídas ni identificadas con el proyecto catalanista burgués ni por aquel pretendidamente de izquierdas. En este sentido habría que hacer una autocrítica dentro de la izquierda complaciente, salir del discurso fácil que tacha a toda esta gente de fachas, ignorantes …. etc. Como con la victoria de Donald Trump en EE.UU., hay que hacer una lectura más profunda de lo que está pasando, dejando atrás los discursos fáciles y los tabúes.

El proceso es un engaño?

Engaño quizás es una palabra muy fuerte. Quizá podríamos decir que más que un engaño es oportunismo y cooptación. Podríamos considerarlo un engaño en el sentido de que gran parte de la élite no cree realmente en el proceso ni ha hecho gran cosa en el momento de la verdad para hacer efectivas sus proclamas, el ejemplo más evidente lo encontramos en la proclamación de independencia. La proclamación fue hecha sin fuerza ni voluntad de sacarla adelante: la hicieron y se fueron de fin de semana, no hubo ninguna reunión de gobierno para empezar a aplicar decretos, ninguna propuesta de cómo desobedecer el 155 en camino, ni consignas de cómo hacer efectiva la declaración … Ni siquiera publicaron la declaración en el DOC, lo que no le da validez legal. Al cabo de unos días dieron explicaciones: no querían pedir a los funcionarios que desobedecieran, no querían un escenario represivo que pudiera provocar muertos en la calle. Comprensible por su estrategia, pero muy ingenuo por su parte. Si esto no se hizo estaba bien claro que las élites dirigentes no confiaban en la gente, que era la verdadera fuerza del proceso, ni tenían interés real en hacerlo efectivo. La única instigación que hicieron fue a participar en la convocatoria de elecciones convocadas por Mariano Rajoy, dándoles una legitimidad que no tenían, y todo por motivos políticos.

Así, actualmente podemos decir que el proceso se ha llevado por vías institucionales y electorales; la atención de la gente ha estado en esto desde hace meses y en la ficción de que el resultado de estas elecciones sería histórico ( «el voto de tu vida …»). Sin embargo mucha gente se manifiesta harta del proceso, decepcionada, desanimada, cuando no en estado de shock por todo ello, con incapacidad para explicar qué ha pasado y dónde han ido a parar todas las promesas e ilusiones puestas en la pretendida liberación de Cataluña.

¿Qué pasará? ¿Qué podemos hacer ahora?

El mantenimiento del pulso del proceso desde arriba no puede durar mucho más. Es tarea de los sectores más conscientes de las bases populares hacer ver a la gente que ha estado esperanzada con todo esto y que ha visto la actuación que se ha llevado a cabo desde arriba, sin efectos a nivel práctico, que la soberanía la tenemos nosotros y que la auto organización popular puede con todo. Entre el electoralismo que pretenderá convencernos de que «ya está todo hecho» y la represión u ocultación que recibirán los que todavía estén por la lucha, particularmente las personas que queden en los CDRs10, deberemos actuar abriendo la puerta a una nueva sensibilidad, aprovechando la ampliación de la base social movilizada que ha generado el proceso, la fortaleza de los vínculos que se puedan haber generado y la experiencia directa de algunos males profundos del sistema en el que vivimos, para potenciar procesos constructivos, de acción directa local y persistente. He aquí algunas ideas.

3. Emanciparse del Estado y el nacionalismo, por una confederación de pueblos libres

Para terminar me gustaría hacer algunos apuntes estratégicos tanto para la liberación popular de Cataluña como para unas relaciones liberadoras entre pueblos, más allá de los Estados, de todos los Estados, y de los nacionalismos, de todos los nacionalismos.

Para Cataluña pienso que es interesante seguir el principio de defender el hecho nacional sin caer en el nacionalismo, y todo lo práctico que de ello se derive. En este sentido puede ser interesante recordar la propuesta del Manifiesto por el No-Sí, del Grupo de Reflexión para la Autonomia11:

«La pretensión de que el hecho nacional pueda delimitarse con fronteras es una entelequia que conlleva siempre un forzamiento de la realidad, mientras que la ideología según la cual las estructuras políticas tienen que coincidir con aquellas fronteras, es decir, la ideología nacionalista, es una fuente inacabable de incongruencias y problemas. Para respetar verdaderamente el hecho nacional en toda su diversidad, espontaneidad y entremezcla, para que la lengua y la cultura de cada persona y de cada región puedan expresarse naturalmente y desarrollarse libremente, es menester desvincular completamente el hecho nacional de las fronteras y estructuras políticas, en otras palabras, hay que tirar la ideología nacionalista al vertedero de la historia. Impugnamos la opresión que el nacionalismo del Estado español ha infligido históricamente hacia el hecho nacional catalán, pero no consideramos que la forma correcta de defendernos de ella sea incurriendo en otro nacionalismo, enarbolando la estelada; la superación verdaderamente positiva de las opresiones nacionales consiste en crear un nuevo movimiento revolucionario integral y global que impugne tanto el ente estatal, agente causal de infinidad de problemas, como la ideología nacionalista, fuente de conflictos y de opresiones nacionales. De este modo conseguiremos desarrollar culturas locales y regionales realmente vivas, libres, auténticas, populares, sinérgicas y respetuosas».

Cuando hablamos de pueblo podemos entender los sin poder y que no aspiran al poder; los que habitan un territorio. Como nación podemos entender quienes comparten una lengua, unos hechos históricos, unas formas de hacer … aunque podamos estar de acuerdo en que la unificación de estos rasgos es característica de la modernidad, ya que antes la pertenencia era de carácter eminentemente local12. Las estructuras de gobierno de un territorio deberían atender al ser- pueblo, y no necesariamente al ser-nación, con el que, por otra parte, estas estructuras cada vez coinciden menos.

Defender el hecho nacional sin caer en el nacionalismo significa que queremos la independencia, porque no nos gusta la dependencia, pero que no queremos el Estado. Quiere decir, por tanto, promover la lengua, la cultura, etc. desde abajo, no esperar a que las instituciones estatales lo hagan por nosotros. La protección de los rasgos diferenciales no puede venir del Estado, sino de la comunidad. Quiere decir recuperar la historia desde abajo, significa huir del politicismo, que nos hace creer que la historia se hace desde las instituciones, huir de la sola identificación de clase social, que es producto de la modernidad … (no toda la historia desde abajo comienza con el movimiento proletario organizado …) Volver a ser pueblo …. Diferenciar Cataluña, que a nivel histórico también ha promovido imposiciones -por algo Jaume I tenía el apelativo de “El Conquistador »-, del pueblo catalán, que ha tenido que sufrirlas y luchar contra ellas, como tantos otros pueblos …

Más allá del Estado propio:

El Estado propio es un camino sin salida. La independencia, si no la trabajamos desde núcleos ajenos al Estado, se nos convertirá en otra pesadilla: El Estado propio. La crisis del modelo de Estados-Nación no puede ser una crisis de la que se beneficien -como siempre- los de arriba, imponiéndonos instituciones cada vez más lejanas y supra nacionales. Al contrario, puede ser una crisis que revierta en descentralización, en nuevos modelos de lucha y construcción de los pueblos desde abajo. El ejemplo kurdo puede ser muy inspirador en este sentido.

Los kurdos, junto a todas las personas que habitan el Kurdistán sirio, ya no buscan la creación de un Estado sino vivir en comunidades libres y auto-gobernadas, basadas en la democracia directa, sin sexismo y en equilibrio ecológico. Dicen: «No queremos jugar a este juego. Queremos crear un juego nuevo. En vez de un Estado independiente, preferimos la autonomía ». Su objetivo no es reemplazar un gobierno de un Estado para un gobierno de otro Estado, sino acabar con el gobierno de cualquier Estado. Gobernar no con el poder sino contra el poder. Y dispersar de todas las formas posibles el poder centralista del Estado. Quieren acabar con el lema de «una bandera, una lengua, una nación». Exponen: «En los últimos cientos de años los pueblos han luchado contra el Estado e históricamente han conseguido la independencia, pero no han conseguido la libertad, porque no se han emancipado ellos mismos del Estado. Su concepto de libertad queda dentro de los límites estatales ». (…) «Como kurdos, entendemos que nuestros problemas no se resolverán creando un nuevo Estado-nación: ¿cómo podemos superar el caos con el mínimo de sangre posible? ¿Cómo podemos encontrar una solución diferente a las actuales fronteras estatales?

Su propuesta se basa en la Autonomía Democrática local, el Confederalismo Democrático regional y la Nación Democrática para democratizar los Estados existentes sin respetar las fronteras estatales en un sentido práctico ni ideológico, sino meramente estratégico.

También es interesante el modelo basado en la autonomía sin permiso de nadie:

En la otra punta del mundo, dentro de las fronteras de México, se alzan desde la década de los 90 ejemplos de autogestión y autogobierno que actualmente ya van más allá del zapatismo, organizando la autonomía de los pueblos originarios por todas partes. Por ejemplo, las 140 colonias y comunidades de Ayutla de los Libres, que han reemplazado a las autoridades municipales por asambleas populares y donde se han enfrentado claramente dos modelos, el de los partidos conservadores y el modelo de asamblea comunitaria, en un referéndum popular realizado el 10 y 11 de junio de 2017. Ante las leyes estatales reivindican autogobernarse en base a sus usos y costumbres. También es conocido el proceso de autonomía en Miochacán, donde han comenzado un proceso que denominaron la “autonomía sin permiso de nadie”. “El camino a seguir es la autonomía en los hechos. Un camino a partir del derecho histórico de los pueblos indígenas. No hay que pedirle permiso al gobierno. Hay que ir construyendo las condiciones para que haya autonomía real. Hay que hacer mucho trabajo de base . Trabajar mucho para que se den las condiciones y la determinación de la autonomía surja de las bases, del pueblo “. Así, tras constatar las raíces de sus instituciones e historia comunal, reivindicaron al Estado los recursos para efectuar plenamente su autonomía como comunidades. No existen los partidos políticos, sino los comuneros habitantes de la comunidad que son elegidos directamente por ella.

Para el resto de pueblos de la península y del mundo, tengan o no rasgos nacionales diferenciados, habría que hacer algunos apuntes para poder hablar de una verdadera estrategia de liberación promovida por los sectores libertarios de la sociedad:

Para empezar; no puede ser que aquí sólo se cuestione el nacionalismo explícito de unos y no el nacionalismo implícito de tantos otros. No puede ser que debido a la identificación con España no se condene ni se impugne el proceso de españolización que tantos hemos sufrido y seguimos sufriendo.

El abandono de la patria, necesita de dos condiciones: internamente, el convencimiento de la superioridad de las colectividades locales y el común. Externamente, la liberación por parte de los españoles y franceses de sus esquemas nacionales: la ruptura mental con las fronteras; no basta con decir, en lugar de España, “estado español”, o en lugar de “pueblo español”, “pueblos ibéricos” (¿dónde están los portugueses?).

Cuando se habla de nacionalismos, en seguida se piensa (han conseguido que pensemos) en los nacionalismos de los pueblos sin estado. España tiene su estado-nación: es una nación de facto, que se da por supuesta, que parece natural.

Los independentistas (que no aceptamos la dependencia), y que al mismo tiempo no estamos a favor del estado, necesitamos sentir que nuestros amigos españoles y franceses rechazan y combaten a “España” y a “Francia”: a esos estados, a esas naciones, a esas patrias. (…) Nuestros amigos españoles hablan de “destruir el estado”. No precisan: habría que destruir “todo aquello que es estado”. Entre tanto, hay un estado real: hay una opresión; una opresión particular, quiero decir, sobre aquellos pueblos que, evidentemente, no son parte de esa nación española (en otros casos, no es tan evidente).

Lo que no se puede pensar es que, mientras los españoles y los franceses viven corrientemente su vida nacional, los catalanes, los vascos…van a dejarse llevar por la corriente que busca su asimilación. Van a reaccionar, y reaccionan, por tener aquello que los otros tienen, que les es negado, por tener aquello que, lamentablemente, pero comprensiblemente, les parece deseable.

Más allá de los estados: Llevamos siglos de españolización. Esa españolización, en sí, los españoles, mayoritariamente, no la viven mal (claro, son españoles), y sí la viven mal, en cambio, mayoritariamente, los vascos, los catalanes, etc. La historia de la españolización, para nosotros, es también la historia de la lucha contra “España”, en tanto estado-nación que nos devora13.

Sería bueno que todos los pueblos de lo que hoy llamamos España se levantaran no sólo por solidaridad y empatía con las opresiones específicas catalanas, sino contra sus propias opresiones específicas y generales. Cuando nos preguntan: ¿Y por que quereis ser independientes? La pregunta que me viene primero a la mente es ¿«Y vosotros no?» Aunque luego habría que preguntarse, a continuación … ¿independientes de qué? Independientes, de quién? En este sentido ya están surgiendo numerosas iniciativas que buscan manifestar la empatía entre pueblos o apelar a la solidaridad desde abajo, frente a la competencia y la instigación al odio y la incomprensión que se fomenta desde arriba14.

Por otra parte, no puede ser que nuestra lucha se vea, aún hoy en día, como una negación del internacionalismo:

Si el internacionalismo quiere ser digno de este nombre y no ser interestatismo o interclasismo como es ahora de facto, habrá que hablar en otros términos. Los catalanes no podremos ser libres ni «independientes» nosotros solos. Queremos confederarnos con otras, actuar sobre la base de la interdependencia. Esta interdependencia va más allá de las fronteras estatales actuales, es en base a la autonomía democrática que nos confederamos, aunque existan los Estados.

Nos dicen: “La libertad de un pueblo se realiza junto a los demás pueblos, lo que pone de relieve la importancia del internacionalismo, de manera que un pueblo llega a ser libre cuando los demás pueblos son igual de libres que este. Sin la libertad de los demás pueblos ningún pueblo, tomado individualmente, puede llegar a ser enteramente libre.”15

No podemos ser libres si no somos todos libres, pero por algún sitio hay que empezar … además, la libertad de los pueblos si que es consustancial a todo el pueblo, la libertad de las naciones puede ser liberarse del yugo de un Estado existente, el tema crucial es: ¿es el Estado el que nos dará este respeto por los hechos diferenciales? No parece que vaya a ser así. Centralización administrativa y homogeneización cultural, aparte de represión y coerción, parecen ser consustanciales a la naturaleza del Estado.

Precisamente la postura de la CNT en el Congreso de Zaragoza de 1936 hace pensar que el internacionalismo no está de ninguna manera en contradicción con que se produzcan revoluciones de los pueblos de forma autónoma y en momentos diferentes:

“Admitimos la necesidad de la defensa de las conquistas realizadas por medio de la revolución, porque suponemos que en España hay más posibilidades revolucionarias que en cualquiera de los países que la circundan. Es de suponer que el capitalismo de éstos no se resigne a verse desposeído de los intereses que en el curso del tiempo haya adquirido en España.

Por lo tanto, mientras la revolución social no haya triunfado internacionalmente, se adoptarán las medidas necesarias para defender el nuevo régimen, ya sea contra el peligro de una invasión extranjera capitalista, antes señalado, ya para evitar la contrarrevolución en el interior del país.”

Lo que si que hace falta es que los pueblos que hacen la revolución sean conscientes de que “mientras la revolución no haya triunfado internacionalmente” es más probable que sea más difícil mantenerla localmente, además de que está la cuestión moral del significado anarquista de libertad , que un pueblo no será libre mientras otros pueblos no lo sean, por lo tanto se debe colaborar con todos los pueblos que lo soliciten, respetando los tempos de todos ellos.

En el mismo sentido en el Manifiesto por la Independencia sin Estado decíamos: “Abogamos por que cada ciudad, pueblo y comarca de Cataluña, así como de otros lugares del mundo, se independice del dominio de cualquier Estado.”

Últimamente hemos oido incluso propuestas como incluir un artículo, entre los primeros de la supuesta constitución republicana catalana que dijera, aproximadamente, lo siguiente:

«En el momento que la constitución española incluya la posibilidad de confederación de repúblicas ibéricas, la república catalana convocará un referéndum de adhesión a la confederación».

Aunque no creemos en Constituciones, ni queremos esperarlas, es momento de ponernos las pilas, amigos y amigas.

Materiales consultados:

L’incendi perdurable. La qüestió nacional a l’Estat espanyol. Andreu Nin. (Lo Diable Gros, 2017)

El pensament polític de Salvador Seguí. Xavier Diez (Virus Editorial, 2017).

Revolución en Rojava. Liberación de la mujer y comunalismo, entre la guerra y el embargo. VVAA. (Descontrol, 2017)

«Sobre la situación en Catalunya». Laia Vidal, 2017.

«Raíces, identitades y territorios: más allá del Estado y por un cambio liberador». Pablo Sastre y Laia Vidal, 2017.

El titulo es un juego de palabras que suena bien. Evidentemente la libertad es mucho mas amplia que la liberacion nacional.!

1 Obrers i sindicats al segle XIX fins als anys de la Primera Guerra Mundial: catalanisme i catalanitat; Gabriel, Pere.

En «Clase antes que Nación», cap 2. (El Viejo Topo, 2017).

2“Quan la CNT cridà independència”; Santasusana, Marc. (Editorial Base, 2016)

3“Investigación sobre la II República Española, 1931-1936″; Rodrigo Mora, Félix (Potlatch Ediciones, 2016). Tambien habla de ello Chris Ehalam, por ejemplo aquí: traficantes.net/actividad/«los-mitos-de-la-ii-republica»-por-chris-ealham i portaloaca.com/historia/ii-republica-y-guerra-civil/7627-los-mitos-de-la-ii-republica.html

4En la trilogía “La traició dels líders” de nombre bastante indicativo.

5Un ejemplo muy actual de como hay que seguir en la brecha con las elites catalanas es el juicio de los activistas contra la MAT, que une en la acusacion a la fiscalia, a Red Electrica Española y a la Generalitat: “Frente comun de la generalitat i el estado contra las activistas de la MAT: https://directa.cat/front-comu-de-generalitat-lestat-contra-activistes-de-mat.

6En enero de 2018 estos Comités llegan a ser ya 270.

7Como dice Antonio Turiel en “Las semillas del colapso”: «Las semillas del colapso»: http://crashoil.blogspot.com.es/2017/11/las-semillas-del-colapso.html

8Santiago López Petit en «Tomar partido en una situación extraña»: http://www.eldiario.es/interferencias/Catalunya-independencia_6_691940826.html

9 En el mismosentido que reflexiona Enric Duran aquí: http://enricduran.cat/es/que-no-os-confundan-mas-que-nunca-la-soberania-esta-en-el-pueblo/

10«Asi ve la guardia civil a los CDRs»: http://elmon.cat/politica/aixi-veu-guardia-civil-cdr o «La Guardia Civil investiga si los CDR son banda organizada»: https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/policia-cdr-8n-banda-organizada_99734_102.html

11www.grupreflexioautonomia.org

12“El comú catala” , de David Algarra, nos habla de la lucha de los que se llamaban «patriotas» de Llagostera (un pueblo del Baix Empordà, Girona), por la recuperación de sus tierras comunales. Defender la tierra para nuestros antepasados de la Alta Edad Media era algo mucho más concreto que las proclamas de los independentistas actuales. Aunque la pertenencia tenía una base local, las confederaciones de pueblos también existían, mucho antes de las propuestas anarquistas del siglo XX; el ejemplo de La Comuna del Camp, que agrupaba 112 pueblos del Camp de Tarragona y que duró casi cinco siglos, es ejemplar.

14Aquí podemos encontrar unas cuantas muestras: la iniciativa «Gracias.cat»: https://www.gracias.cat/, la canción «Rojos y separatistas»: https://www.youtube.com/watch?v=t67NhxJhrUU o las letras de esta sencilla comparsa de Cádiz: Desde el sur sediento: https://emakbakea.wordpress.com/2018/01/11/desde-el-sur-sediento/.

15La impostura del independentismo ácrata, Esteban Vidal: http://www.portaloaca.com/opinion/13257-la-impostura-del-independentismo-acrata.html

4 respostes a «Dels llibertaris i la llibertat: passat, present i futur de l’anarquisme i el fet català*»

  1. Un abrazo. Soy Tania del blog Las Interferencias. Yo ante este tema tengo una cosa muy clara y lo he expresado en otros lugares. No existe soberanía popular, ni española ni catalana. Ocurrirá lo que decida la OTAN. Le podemos dar todas las vueltas que queramos y el caso del pueblo kurdo en Siria así lo demuestra. Uno puede ponerse todos los nombres rimbombantes que quiera pero la realidad es que el pez gordo se come al chico y, en este caso, los imperialismos deciden y usan a los pueblos a su antojo, les dan armas o se las quitan según convenga. Esta es solamente mi humilde opinión. Un saludo.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *