La demolició de l’erotisme i la imposició del porno (CAT/CAST)

(En castellano más abajo)

El saló «eròtic» de Barcelona 2016 s’ha convertit en un saló pornogràfic en tota regla i en una oda a la mercantilització del sexe en totes les seves formes. Aquest any el patrocinador oficial és una empresa de prostitució «ètica», una agència amb locals propis per tal que les noies -si, només noies, i pràcticament totes estrangeres- puguin exercir la prostitució de forma «lliure» i «voluntària». Ningú qüestiona que en un sistema opressor, la llibertat i la voluntat esdevenen cada vegada més una quimera. La llibertat d’escollir quin tipus de servitud vols assumir, és llibertat real? Actualment a la única cosa que podem aspirar és a ser «independents», a convertir-nos en empresàries de nosaltres mateixes, i per tant, a auto-explotar-nos. I no hi ha esclau més eficient que aquell que es creu lliure.


Desdibuixant allò eròtic. Erotisme o Porno?

L’erotisme i el porno són una contradicció en termes. El que està tenint lloc actualment és una substitució en tota regla de l’Eros per mera sexualitat i encara més, pura pornografia. Vivim en una societat hiper-sexualitzada però paradoxalment més repressiva que mai en el terreny eròtic i sexual. L’antiga repressió amagava, deslegitimava i convertia el sexe en immoral i tabú. La nova repressió sexual es dóna a través de la hiper-exposició, la hiper-estimulació, la sobresaturació i la banalització. Com diu Byung Chul Han al seu llibre «La Agonía del Eros»:

Les imatges porno mostren la mera vida exposada. El porno és l’antípoda de l’Eros. Aniquila la sexualitat mateixa. És més eficaç fins i tot que la moral: «La sexualitat no s’esvaeix en la sublimació, la repressió i la moral, s’esvaeix amb molta més seguretat en allò més sexual que el sexe, el porno». (…) La sexualitat avui en dia no està amenaçada per la «raó pura» que és adversa al plaer i evita el sexe per considerar-lo brut, sinó per la pornografia. El porno és una profanació de l’Eros per banalització i sobre exposició. Cada cop hi ha menys secret, menys enigma. La profanació és una des-sacralització i des-ritualització. En l’actualitat desapareixen de manera creixent els espais i les accions rituals, els espais especials i de separació. Les il·lusions escèniques i les formes aparents desapareixen en el porno, així també la seducció…La des-ritualització de l’amor es consuma en el porno.

Prostitució i mercantilització

Les empreses de «prostitució ètica» han arribat per «revolucionar» el mercat del sexe de pagament a Espanya, en les seves pròpies paraules. El seu objectiu és «normalitzar» la prostitució a ulls de la societat. Diu Tània Gàlvez al seu blog Las interferencias: La prostitución ha florecido en los momentos históricos y lugares de máxima represión erótica. En un mundo en el que la sexualidad fuese libre no habría que pagar para tener sexo. Si hay que pagar es porque hay gente que tiene necesidades vitales que no pueden ser colmadas desde la reciprocidad o el mundo de los vínculos no mercantilizados. Porque cada día es mayor la brecha entre los seres humanos, la incomunicación y la ausencia de lugares de encuentro y seducción. Para paliar toda esa carencia de vínculos primales maternales/paternales, vínculos con la familia extensa, vínculos de amistad, vecindad y convivencialidad se crean todos estos papeles en su versión mercantilizada. Las relaciones sexuales como servicios de consumo inciden en la brecha mente/cuerpo y crean sujetos fragmentados y solitarios. ¿Cómo pueden presentarse como algo liberador?

La pregunta és: Per què augmenta la prostitució en una societat hipersexualitzada en la que existeixen aplicacions que et posen en contacte amb persones properes que busquen tenir relacions íntimes? En referència als joves que utilitzen la prostitució, s’ens diu en un article recent a El Mundo -les negretes són meves-: «“Los chavales que recurren a prostitutas suelen tener un déficit de habilidad emocional, que no social. Si pagan 20 euros se ahorran todos los prolegómenos. Muchos tienen problemas para contactar con el otro y pagar les permite ir al grano. Además pagar te hace sentir valorado, hace crecer tu autoestima y tu sentimiento de valía, porque al pagar tienes a una mujer que se pone a tu servicio”. (…) “Los chavales no lo hacen tanto por gratificación sexual como psicológica. Ellas les sonríen, les halagan, les hacen sentirse estupendos… Y a ellos les gusta eso y saber que tienen las riendas del poder en esa relación, porque el que paga exige, y luego alardean ante el grupo. Por no hablar de que además así se evitan el cortejo, el tener que salir a cenar con una chica, ir al cine…” “Con las putas ahorras tiempo y dinero”, reconeixen els joves entrevistats en aquest reportatge.

Sembla a ser que cada cop s’haurà de pagar més per tenir experiències que imiten el que és naturalment humà i que abans no es trobava mercantilitzat. El sector de les relacions de pagament està arribant fins i tot al terreny de l’amistat. I en la prostitució, ja hi ha expertes en «fer de nòvies», és a dir, no només fer sexe sinó donar un servei a l’altre d’experiència novia o esposa, però sense les «complicacions» habituals que van de la mà d’aquestes relacions.

Segueix Byung Chul Han al seu llibre remarcant que «L’eros és una relació asimètrica amb l’altre. D’aquesta manera s’interromp la relació de canvi. Sobre l’alteritat no es pot portar la comptabilitat, ja que no apareix en el balanç del deure i de l’haver. L’eros no segueix per tant, una lògica mercantil». Si això és així, la mercantilització actual està destruint l’essència eròtica i fent emergir una relació de canvi que és una forma clarament degradada de relació «humana».

En general, avui en dia, trobem una mercantilització accelerada de diversos aspectes de la vida que, amagada darrera d’una retòrica de llibertat individual, és una salvatge prostitució de les més bàsiques actituds humanes i una positivació de la precarietat econòmica i vital de moltes persones. Per exemple, en el sector de l’allotjament, havien emergit en els darrers temps pàgines d’intercanvi de cases o bé de couchsurfing entre iguals, però la darrera moda és llogar les habitacions de casa teva com si fos un hotel. Cada vegada volen que ens preguntem més: per què fer-ho gratis si en podem treure un benefici? Les actituds humanes com la hospitalitat, el compartir, la curiositat entre iguals, l’esperit de servei desinteressat etc. estan essent atacades des de tots els fronts i una lògica mercantil amb rostre humà ho embolcalla tot. També les pàgines de compartir cotxe, si bé són molt útils, poden tenir un efecte contraproduent sobre altres formes de mobilitat des mercantilitzades, com el tradicional autoestop.

Efectes del nou paradigma sexual

Enmig de la retòrica de progressisme i llibertat personal, es fa difícil remarcar els efectes sobre la persona que té aquest paradigma mercantil i degradat de la sexualitat. Així, la forma com s’entén avui dia la sexualitat, cada vegada més basada en el porno i en la prostitució, és una forma de matar qualsevol desig real, qualsevol subjectivitat íntima en el sentiment i la sensació, una mera cerca de plaer sense conseqüències. El desig es racionalitza, podem «escollir» el candidat o candidata que més ens agradi «a la carta» a través de criteris definits, i matar poc a poc la intuïció subconscient, que és el que ens guia en aquesta vida, ens fereix i ens condiciona sense que vulguem, sense control. Ara tot depèn de la nostra elecció conscient i, cada vegada més, de la nostra butxaca.

Cada cop necessitem sexe més «bèstia», més mediat amb joguines i artefactes de tot tipus, més explícit per contrarestar la nostra falta d’imaginació, amb tot de fetitxes per sentir alguna cosa de manera intensa, per sentir que estem vius en una societat morta. Allò més natural i espontani es converteix en tota una complexa sofisticació.

Evidentment ningú ens parla de la cara fosca de tot plegat, ja que el paradigma de la felicitat obligatòria i el mite de les relacions com a camí de roses ha fet molt mal. El foment del desig sexual de forma contínua per tots els canals possibles fomenta una ànsia constant que pot derivar fàcilment en addicció. El paradigma de satisfer tots els desitjos en el nivell que sigui per assolir la felicitat ens fa esclaus fins a nivells insospitats. Les reaccions neuroquímiques del nostre cervell en resposta als estímuls sexuals de diversa índole poden actuar com a potents drogues desestabilitzadores i addictives. Una vida sexual plena, tal i com s’ens ven, podria tenir poc a veure amb l’ús i abús del sexe (El llibre «Cupid’s poissoned arrow» o «La fletxa enverinada de Cupido» resulta molt il·lustratiu en aquest sentit).

Educació sexual

El súmmum de tot plegat, i que té a veure amb la visió alliberadora i positiva del nou paradigma sexual pornogràfic i mercantil, és que ens venguin totes aquestes concepcions com alguna cosa educativa. De fet, els nous experts i expertes sexuals -molts dels quals actors o directores porno o prostitutes- es presenten com a models educatius per pal·liar els dèficits de coneixement sexuals de la societat, i en especial, de la joventut. Si bé ja és qüestionable el mateix terme «educació sexual», que es podria substituir per «informació sexual», deixant lloc a una inalienable llibertat de consciència en aquest àmbit íntim, en el qual les vivències haurien de poder desenvolupar-se de forma única i viure’s de manera especialment subjectiva, més qüestionable és quan aquesta «mediació» sexual es fa amb aquests referents com a models de conducta sana i alliberada.

Regenerar la humanitat qüestionant el paradigma dominant

marion-fayolle

Finalment, no es tracta de qüestionar el sexe -ni tant sols el sexe pel sexe- ni el plaer en la vida com a font de vida. Es tracta de qüestionar i impugnar la banalització i la mercantilització que es pretén imposar en aquest àmbit. Com a part de la regeneració d’allò humà cal recuperar la intimitat, i la intimitat no es pot assolir enmig de tant soroll, de publicitat, d’expertes, de relacions de pagament.

Les elits que ens governen a nivell polític i econòmic tenen estratègies biopolítiques per sembrar l’odi i la guerra entre iguals, particularment en el terreny de les relacions afectives, i això té un clar efecte en l’augment de substituts mercantils per pal·liar aquesta devastació. Així, per diversos mitjans, cada vegada més s’imposa el paradigma que «l’home és un llop per la dona», una versió moderna de la guerra de tots contra tots. L’home del carrer és sempre un potencial violador, un potencial agressor el qual hem d’evitar. S’ens diu que les relacions entre homes i dones són «estructuralment violentes i de dominació» . Les dones han de ser, per tant, salvades per les lleis i la protecció estatal. Els homes poden ser salvats per la llei de la butxaca i el mercat. Així es tanca el cercle en una quadratura perfecta.

La desaparició d’espais i temps per les relacions íntimes és també una lacra social. La modernitat capitalista imposa un model de treball assalariat i soledat existencial que ens obliga cada vegada més a recórrer a les tecnologies i als espais mercantilitzats per tal de relacionar-nos. La falta de temps no dóna lloc a l’espontaneïtat dels vincles, ni a la profunditat d’aquests. Cal ser eficients i ajustar els nostres temps i criteris al màxim, per tal que les nostres relacions siguin una bona «inversió». En aquest món, per què esperar a trobar l’amor de la teva vida en el veí del 4art si pots apuntar-te a Tinder?

———————————————–

El salón «erótico» de Barcelona 2016 se ha convertido en un salón pornográfico en toda regla y en una oda a la mercantilización del sexo en todas sus formas. Este año el patrocinador oficial es una empresa de prostitución «ética», una agencia con locales propios para que las chicas -si, solo chicas, y prácticamente todas extranjeras- puedan ejercer la prostitución de forma «libre» y «voluntaria». Nadie cuestiona que en un sistema opresor, la libertad y la voluntad son cada vez más una quimera. ¿La libertad de elegir qué tipo de servidumbre quieres asumir, es libertad real? Actualmente a la única cosa que podemos aspirar es a ser “independientes”, a convertirnos en empresarias de nosotras mismas, y por tanto, a auto-explotarnos. No hay esclavo más eficiente que el que se cree libre.

Desdibujando lo erótico. ¿Erotismo o Porno?

El erotismo y el porno son una contradicción en términos. Lo que está teniendo lugar actualmente es una sustitución en toda regla del Eros por una sexualidad mercantilizada y aún más, pura pornografía. Vivimos en una sociedad hiper-sexualizada pero paradójicamente más represiva que nunca en el terreno erótico y sexual. La antigua represión ocultaba, deslegitiman y convertía el sexo en inmoral y tabú. La nueva represión sexual se da a través de la hiper-exposición, la hiper-estimulación, la sobresaturación y la banalización. Como dice Byung-Chul Han en su libro “La Agonía del Eros»:

Las imágenes porno muestran la mera vida expuesta. El porno es la antípoda del Eros. Aniquila la sexualidad misma. Es más eficaz incluso que la moral: «La sexualidad no se desvanece en la sublimación, la represión y la moral, se desvanece con mucha más seguridad en lo más sexual que el sexo, el porno». (…) La sexualidad hoy en día no está amenazada por la «razón pura» que es adversa al placer y evita el sexo por considerarlo sucio, sino por la pornografía. El porno es una profanación del Eros por banalización y sobre exposición. Cada vez hay menos secreto, menos enigma. La profanación es una des-sacralización y des-ritualización. En la actualidad desaparecen de manera creciente los espacios y las acciones rituales, los espacios especiales y de separación. Las ilusiones escénicas y las formas aparentes desaparecen en el porno, así también la seducción… La des-ritualización del amor se consuma en el porno.

Prostitución y mercantilización

Las empresas de «prostitución ética» han llegado para «revolucionar» el mercado del sexo de pago en España, en sus propias palabras. Su objetivo es “normalizar” la prostitución a ojos de la sociedad. Dice Tania Gálvez en su blog «Las interferencias»: La prostitución ha florecido en los momentos históricos y lugares de máxima represión erótica. En un mundo en el que la sexualidad fuese libre no habria que pagar para tener sexo. Si hay que pagar es porque hay gente que tiene necesidades vitales que no pueden ser colmadas desde la reciprocidad o el mundo de los vínculos no mercantilizados. Porque cada día es mayor la brecha entre los seres humanos, la incomunicación y la ausencia de lugares de encuentro y seducción. Para paliar toda esa carencia de vínculos primarios, maternales / paternales, vínculos con la familia extensa, vínculos de amistad, vecindad y convivencialidad se crean todos estos papeles en su versión mercantilizada. Las relaciones sexuales como servicios de consumo inciden en la brecha mente / cuerpo y crean sujetos fragmentados y solitarios. ¿Cómo pueden presentarse como algo liberador?

La pregunta es: ¿Por qué aumenta la prostitución en una sociedad hipersexualizada en la que existen aplicaciones que te ponen en contacto con personas cercanas que buscan tener relaciones íntimas? En referencia a los jóvenes que utilizan la prostitución, se nos dice en un artículo reciente en «El Mundo» -las negritas son mías-: «” Los chavales que recurren a prostitutas suelen tener un déficit de habilidades emocionales, y sociales. Si pagan 20 euros se ahorran todos los prolegómenos. Muchos tienen problemas para contactar con el otro y pagar les permite ir al grano. Además pagar te hace sentir valorado, hace crecer tu autoestima y tu sentimiento de valía, porque al pagar tienes a una mujer que se pone a tu servicio “. (…) “Los chavales no lo hacen tanto por gratificaciones sexuales sino psicológicas. Ellas les sonríen, los halagan, los hacen sentirse estupendos… Y a ellos les gusta eso y saber que tienen las riendas del poder en esa relación, porque que el que paga exige, y luego alardean ante el grupo. Por no hablar de que además así se evitan el cortejo, el tener que salir a cenar con una chica, ir al cine… ” Con las putas ahorras tiempo y dinero “, reconocen los jóvenes entrevistados en este reportaje.

Parece ser que cada vez se tendrá que pagar más para tener experiencias que imitan lo que es naturalmente humano y que antes no se encontraba mercantilizado. El sector de las relaciones de pago está llegando incluso al terreno de la amistad. Y en la prostitución, ya hay expertas en «hacer de novias», es decir, no sólo hacer sexo sino dar un servicio a otro de experiencia novia o esposa, pero sin las «complicaciones» habituales que van de la mano de estas relaciones.

Sigue Byung-Chul Han en su libro remarcando que «El eros es una relación asimétrica con el otro. De esta manera se interrumpe la relación de cambio. Sobre la alteridad no se puede llevar la contabilidad, ya que no aparece en el balance del debe y el haber. El eros no sigue por tanto, una lógica mercantil ». Si esto es así, la mercantilización actual está destruyendo la esencia erótica y haciendo emerger una relación de cambio que es una forma claramente degradada de relación “humana”.

En general, hoy en día, encontramos una mercantilización acelerada de diversos aspectos de la vida que, escondida detrás de una retórica de libertad individual, es una salvaje prostitución de las más básicas actitudes humanas y una positivación de la precariedad económica y vital de muchas personas. Por ejemplo, en el sector del alojamiento, habían emergido en los últimos tiempos páginas de intercambio de casas o bien de couchsurfing entre iguales, pero la última moda es alquilar las habitaciones de tu casa como si fuera un hotel. Cada vez quieren que nos preguntemos más: ¿por qué hacerlo gratis si podemos sacar un beneficio? Las actitudes humanas como la hospitalidad, el compartir, la curiosidad entre iguales, el espíritu de servicio desinteresado etc. están siendo atacadas desde todos los frentes y una lógica mercantil con rostro humano lo envuelve todo. También las páginas de compartir coche, si bien son muy útiles, pueden tener un efecto contraproducente sobre otras formas de movilidad no mercantilizadas, como el tradicional autostop.

Efectos del nuevo paradigma sexual

En medio de la retórica de progresismo y libertad personal, se hace difícil destacar los efectos sobre la persona que tiene este paradigma mercantil y degradado de la sexualidad. Así, la forma como se entiende hoy en día la sexualidad, cada vez más basada en el porno y en la prostitución, es una forma de matar cualquier deseo real, cualquier subjetividad íntima en el sentimiento y la sensación, una mera búsqueda de placer sin consecuencias. El deseo se racionaliza, podemos «escoger» el candidato o candidata que más nos guste “a la carta” a través de criterios definidos, y matar poco a poco la intuición subconsciente, que es lo que nos guía en esta vida, nos hiere y nos condiciona sin que queramos, sin control. Ahora todo depende de nuestra elección consciente y, cada vez más, de nuestro bolsillo.

Cada vez necesitamos sexo más «bestia», más mediado con juguetes y artefactos de todo tipo, más explícito para contrarrestar nuestra falta de imaginación, con todo tipo de fetiches para sentir algo de manera intensa, para sentir que estamos vivos en una sociedad muerta. Lo más natural y espontáneo se convierte en toda una compleja sofisticación.

Evidentemente nadie nos habla de la cara oscura de esto, ya que el paradigma de la felicidad obligatoria y el mito de las relaciones como camino de rosas ha hecho mucho daño. El fomento del deseo sexual de forma continua por todos los canales posibles fomenta un ansia constante que puede derivar fácilmente en adicción. El paradigma de satisfacer todos los deseos en el nivel que sea para alcanzar la felicidad nos hace esclavos hasta niveles insospechados. Las reacciones neuroquímicas de nuestro cerebro en respuesta a los estímulos sexuales de diversa índole pueden actuar como potentes drogas desestabilizadoras y adictivas. Una vida sexual plena, tal y como se nos vende, podría tener poco que ver con el uso y abuso del sexo (El libro «Cupid’s poissoned arrow» o «La flecha envenenada de Cupido» resulta muy ilustrativo en este sentido ).

Educación sexual

El colmo de todo esto, y que tiene que ver con la visión liberadora y positiva del nuevo paradigma sexual pornográfico y mercantil, es que nos vendan todas estas concepciones como algo educativo. De hecho, los nuevos expertos y expertas sexuales -muchos de los cuales actores o directores porno o prostitutas- se presentan como modelos educativos para paliar los déficits de conocimientos sexuales de la sociedad, y en especial, de la juventud. Si bien ya es cuestionable el mismo término «educación sexual», que se podría sustituir por «información sexual», dejando lugar a una inalienable libertad de conciencia en este ámbito íntimo, en el que las vivencias deberían poder desarrollarse de forma única y vivir de manera especialmente subjetiva, más cuestionable es cuando esa «mediación» sexual se hace con estos referentes como modelos de conducta sana y liberada.

Regenerar la humanidad cuestionando el paradigma dominante

Finalmente, no se trata de cuestionar el sexo -ni siquiera el sexo por el sexo- ni el placer en la vida como fuente de vida. Se trata de cuestionar e impugnar la banalización y la mercantilización que se pretende imponer en este ámbito. Como parte de la regeneración de lo humano hay que recuperar la intimidad, y la intimidad no se puede lograr en medio de tanto ruido, de publicidad, de expertos, de relaciones de pago.

Las élites que nos gobiernan a nivel político y económico tienen estrategias biopolíticas para sembrar el odio y la guerra entre iguales, particularmente en el terreno de las relaciones afectivas, y esto tiene un claro efecto en el aumento de sustitutos mercantiles para paliar esta devastación. Así, por diversos medios, cada vez más se impone el paradigma que «el hombre es un lobo para la mujer», una versión moderna de la guerra de todos contra todos. El hombre de la calle es siempre un potencial violador, un potencial agresor el que debemos evitar. Se nos dice que las relaciones entre hombres y mujeres son «estructuralmente violentas y de dominación». Las mujeres deben ser, por tanto, salvadas por las leyes y la protección estatal. Los hombres pueden ser salvados por la ley del bolsillo y el mercado. Así se cierra el círculo en una cuadratura perfecta.

La desaparición de espacios y tiempo para las relaciones íntimas es también una lacra social. La modernidad capitalista impone un modelo de trabajo asalariado y soledad existencial que nos obliga cada vez más a recurrir a las tecnologías y los espacios mercantilizados para relacionarnos. La falta de tiempo no da lugar a la espontaneidad de los vínculos, ni a la profundidad de los mismos. Hay que ser eficientes y ajustar nuestros tiempos y criterios al máximo, para que nuestras relaciones sean una buena «inversión». En este mundo, ¿por qué esperar a encontrar el amor de tu vida en el vecino del 4º si puedes apuntarte a “Tinder”?

4 respostes a «La demolició de l’erotisme i la imposició del porno (CAT/CAST)»

 1. Molt bon article. Suscric la teva visió. Quan et refereixes a que les relacions de pagament estàn arribant fins i tot al terreny de l’amistat, també afegiria el ampli mercat de psicoterapeutes i altres teràpies , que venen escolta, consol, esperança, consells i orientació vital, con a funció ortopèdica del que hauria d’ oferir el teixit social que qualsevol ecosistema humà saludable.
  La meva trajectoria professional ha transcorregut en àmbits artístics,culturals i sociosanitaris, i ara, alliberat de la feina, i seguint desllorigat en les meves relacions socials i familiars, intento co-crear alguna forma de cohesió que sigui útil a la comunicació, a la cooperació i al sentiment d´integració pertinença a la comunitat. Si vol que ern parlem, encantat!

  1. Moltes gràcies Raimon,
   si, conec una mica el teu treball….la veritat és que m’agradaria continuar explorant aquest tema, no només d’una forma crítica sinó també en una vessant més constructiva. Per exemple, el que dius de les teràpies, fa molt de temps que li tinc ganes al tema. Crec que ens cal treballar en base a una nova ètica col·lectiva, a un treball personal individual i amb una cosmovisió espiritual de l’amor, entre d ‘altres, per sanar d’arrel aquesta societat malalta. Però tot en conjunt, i anant a l’arrel, no només a posar pedaços. Es tracta de veure com fer això, potser primerament provant-ho amb petits grups per anar-ho aportant al cos social més ampli…
   També m’agradaria completar l’article amb algunes aportacions que s’han quedat al tinter. Així que probablement tindrà segona part;)
   seguim en contacte,
   Laia

 2. Llegint l’article una amiga em va passar aquest enllaç: http://mujericolas.blogspot.com.es/2016/08/la-prostitucion-es-incompatible-con-la.html
  L’enllaço perquè podria ser part dels “efectes” d’aquest paradigma mercantil de la sexualitat, efectes que sovint no coneixem. Això no vol dir que totes les persones que es dediquin a aquest món estiguin en una situació traumatitzada, estic segura que en això com en tants altres àmbits també hi ha “classes” i persones que se’n surten molt millor que d’altres. Es pot diferenciar entre ser prostituta o gravar vídeos porno, entre ser empresària autònoma amb molta popularitat social o ser una persona més de segona línia, etc. La meva amiga està estudiant neurociència i a partir d’això comença a profunditzar en les relacions entre les diferents parts del nostre cor-cos-ment, els processos conscients i aquells inconscients però que deixen marca psíquica…és un prisma important que sovint no coneixem, amb la nostra visió parcel·lada de la realitat.

 3. La pornografía es la negación de lo erótico

  A menudo se le ha dado un nombre equivocado a lo erótico y se lo ha usado contra la mujer. Por esta razón, muchas veces nos hemos alejado de la exploración y consideración de lo erótico como fuente de poder y conocimiento, confundiéndolo con su opuesto, la pornografía. Pero la pornografía es la negación directa de lo erótico, porque representa la supresión de los verdaderos sentimientos. La pornografía enfatiza la sensación sin sentimientos.

  Al equiparar pornografía con erotismo, dos usos diametralmente opuestos de lo sexual, se ha intentado también separar lo espiritual de lo erótico, reduciendo lo espiritual a un mundo de afectos desabridos, un mundo ascético en el que se aspira a no sentir nada. Esta reducción de lo espiritual a lo ascético dista mucho de corresponder a la realidad.

  Lo erótico es un lugar ubicado entre los comienzos de nuestro sentido de ‘yo’ y el caos de nuestros sentimientos más fuertes. Es un sentido interno de satisfacción al que, una vez que lo hemos experimentado, sabemos que podemos aspirar. Porque habiendo experimentado la totalidad de esta profundidad de sentimientos y reconocido su poder, por un sentido de auto-respeto, no podemos exigir menos de nosotras mismas.

  http://lesbianas_estadea.tripod.com/lo_erotico_como_poder.htm

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *